Osoby podejmujące pierwszą pracę muszą wybrać OFE do czwartku

W czwartek 10 stycznia dla osób, które niedawno rozpoczęły pracę i nie wybrały jeszcze funduszu emerytalnego (OFE), minie czas na samodzielny wybór funduszu.

Jeśli tego nie uczynią, 31 stycznia br. ZUS przeprowadzi losowanie dla niezdecydowanych.

Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując pracę nie zgłosiły się do żadnego OFE. Obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

Każdej osobie, która nie dopełniła obowiązku wyboru OFE w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE. W grudniu ZUS informował, że listów z przypomnieniem zostanie wysłanych ponad 282 tys.

Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE.

Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne.

W losowaniu 31 stycznia uczestniczyć będą cztery otwarte fundusze emerytalne: AIG, Generali, Pekao i Polsat. Do każdego trafi równa liczba osób.

Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE o jego wynikach, a fundusze mają obowiązek poinformowania swoich nowych członków. Również ZUS prześle informacje do zainteresowanych, do którego funduszu trafili.

Losowanie do OFE odbywa się dwa razy w roku: w ostatnim dniu roboczym stycznia (ostateczny termin wyboru OFE dla osób, które nie chcą być przydzielone w losowaniu to 10 stycznia) i w ostatnim dniu roboczym lipca (ostateczny termin wyboru OFE to 10 lipca).

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!