OFE Polsat będzie dopłącał do emerytur?

Polsatowi grozi dopłata do rachunków klientów. Jej kwota może przekroczyć w tym roku 80 mln zł. Dopłata nie jest jeszcze przesądzona. Wszystko zdecyduje się w ciągu trzech miesięcy.

Jeśli się okaże, że jakiś OFE nie wypracował określonego w prawie minimum, to towarzystwo, które nim zarządza, musi dopłacić różnicę do rachunków klientów.

Na koniec września, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, kapitały własne PTE Polsat wynosiły 65,25 mln zł. Aktywa obrotowe spółki zaś to 65,5 mln zł. Nie jest jednak wykluczone, że przy negatywnym scenariuszu akcjonariusze będą musieli dokapitalizować PTE.

Więcej w „Rzeczpospolitej”.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!