OFE: Nie będzie lepiej na GPW?

Fundusze zarobiły na akcjach Pekao i KGHM. W tym roku na specjalne zyski nie mają jednak już co liczyć – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Od dawna wiadomo, że to akcje przynoszą większy zysk klientom otwartych funduszy emerytalnych niż obligacje. Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), łączny wynik osiągnięty z portfela inwestycyjnego wyniósł w okresie od 31 marca 2005 r. do 31 marca 2008 r. 25,3 mld zł. Sama część akcyjna portfela przyniosła 16,7 mld zł, a dłużna – 8,6 mld zł.

Instrumenty udziałowe stanowiące średnio 1/3 aktywów OFE wypracowują zatem 2/3 całego zysku, a obligacje mające 2/3 udziału w aktywach tylko 1/3 zysku.

Według nadzoru nominalnie najwyższe zyski fundusze emerytalne osiągnęły z inwestycji w akcje spółek z WIG20, takich jak PKO BP, KGHM Polska Miedź, Bank Pekao czy GTC. Było to spowodowane wysokim poziomem zaangażowania OFE w te papiery oraz sytuacją na warszawskiej giełdzie. W ciągu trzech lat ocenianych przez Komisję Nadzoru Finansowego kurs akcji Pekao wzrósł o 41 proc., a Echo Investment aż o 204 proc. Wielkość aktywów zaangażowanych w walory tych spółek spowodowała, że zrealizowane zyski w przypadku banku wyniosły ponad 2 mld zł, a Echo – 815 mln zł. Z kolei najwyższe straty OFE zrealizowały na inwestycjach w walory Banku BPH oraz LC Corp.

Więcej na ten temat w „Rzeczpospolitej”

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!