OFE chętnie kupują obligacje spółek

Fundusze emerytalne coraz więcej pieniędzy lokują w obligacjach nieskarbowych. W ciągu roku ich inwestycje się podwoiły i osiągnęły wartość około 3 miliardów złotych.

Jak donosi „Parkiet”, fundusze emerytalne coraz więcej inwestują w nieskarbowe obligacje. Na koniec czerwca miały w nich ulokowane 2,14 proc. aktywów. Od końca 2005 ich zaangażowanie wzrosło prawie czterokrotnie. Ale, jak twierdzą zarządzający, chętnie ulokowaliby o wiele więcej, gdyby rynek miał dla nich wystarczająco dużą ofertę.

– Inwestowanie na giełdzie jest mniej atrakcyjne, więc inwestorzy, zwłaszcza instytucjonalni, szukają dodatkowych opcji – mówi „Parkietowi” Piotr Kowalski, prezes Fitch Polska, które przygotowuje raporty na temat nieskarbowych obligacji.

Ponad trzy czwarte inwestycji w pozaskarbowe obligacje OFE trafiły do spółek publicznych. Zainteresowanie nimi nadal wzrasta, bo mają one wyższą rentowność niż skarbowe.

Zarządzający z PTE podkreślają, że zwiększanie zaangażowania w papiery dłużne nieskarbowe jest dla nich oczywistym kierunkiem rozwoju. To dobre rozwiązanie zwłaszcza teraz, gdy premie od tych obligacji wzrosły.

Rentowność tych papierów wzrosła. Podczas gdy w zeszłym roku różnica między zyskownością papierów nieskarbowych a skarbowych wynosiła kilkadziesiąt punktów bazowych, teraz osiąga nawet 200-300 pkt bazowych (czyli 2-3 pkt proc.). Mimo to OFE nadal daleko do wykorzystania ustawowych limitów inwestowania w te papiery. Czemu tak się dzieje?

– Rynek obligacji nieskarbowych ma kilka fundamentalnych wad, takich jak brak rynku wtórnego, co z kolei przekłada się na utrudniony obrót i wycenę tych papierów – mówi Kowalski. Problemem jest też wielkość emisji. W pierwszym półroczu wartość rynku wszystkich papierów nieskarbowych sięgnęła 44,6 mld zł.

Fundusze nie chcą się dzielić informacjami, w co i ile inwestują. Z danych KNF wynika, że trzy czwarte pieniędzy wydanych na nieskarbowe obligacje ulokowały w papierach spółek.

Ze względu na długą perspektywę i bezpieczeństwo naturalnych kierunkiem dywersyfikacji inwestycji OFE powinny być obligacje komunalne. Na koniec czerwca miały w nich jednak niewiele ponad 0,3 proc. aktywów. Można je było znaleźć w portfelach OFE CU i Polsat. Jednak ten rynek jest bardzo mały ofert przekraczających 25 mln zł było w zeszłym roku tylko pięć, a mniejsze nie budzą zainteresowania funduszy emerytalnych. Jak podaje Fitch w I półroczu 2008 r. aż 22 samorządy wyemitowały obligacje, w sumie na kwotę 60,13 mln zł.

Więcej w „Parkiecie”.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!