Odwrócony kredyt hipoteczny

Ministerstwo Finansów ma nowy pomysł na pomoc polskim emerytom, którzy jak to wiadomo nie od dziś w większości nie mają raczej szans na opływanie w luksusy.

Trwają prace nad ustawa zezwalającą bankom na udzielanie odwróconych kredytów hipotecznych. Taki kredyt byłby dostępny dla właścicieli mieszkań czy domów a także posiadaczy praw użytkowania wieczystego gruntów oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalów bądź domów. Warunkiem jest osiągnięcie wieku minimum 60 lat. Emeryt zaciągałby kredyt na podstawie wartości nieruchomości. Mogłaby to być jednorazowa wypłata bądź też w formie ratalnej albo jako linia kredytowa.

Osoba korzystająca z takiego kredytu aż do śmierci pozostawałaby właścicielem mieszkania. Po jej zgonie bank nie przejmowałby od razu domu. Spadkobiercy mieliby rok na spłatę zadłużenia (emeryt za życia nic nie spłaca), dopiero gdy to by nie nastąpiło nieruchomość stawałaby się własnością banku.

Odwrócony kredyt hipoteczny od dłuższego czasu z powodzeniem stosowany jest na Zachodzie. Daje on szansę na podniesienie statusu życiowego i dodatkowe źródło dochodów.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!