Od dziś renciści i emeryci będą dostawać więcej

Od dziś wzrasta wysokość minimalnych emerytur i rent. Podwyżka ta wynika z waloryzacji świadczeń o wskaźnik 6,5 procent. Natomiast minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 636,29 zł.

Ekspert ZUS-u Alina Kobierska zaznaczyła, że tegoroczna waloryzacja jest wyjątkowa. Została przeprowadzona według nowego mechanizmu, dzięki któremu wskaźnik uwzględnił nie tylko wzrost cen, ale także część wzrostu płac Ekspertka zwróciła też uwagę, że w ubiegłym roku podwyżki nie było, więc tegoroczna uwzględniła wzrost cen i płac za dwa lata. Stąd wskaźnik waloryzacji jest stosunkowo wysoki – zaznaczyła Alina Kobierska.

Od dziś emeryci i renciści mogą dodatkowo dorobić bez groźby zmniejszenia świadczenia, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 2029,90 zł. Wypłata świadczenia zostanie zawieszona dopiero wówczas, gdy kwota przychodu przekroczy 3769,80 zł. Prawo do renty socjalnej zostanie zawieszone, jeśli przychód osoby uprawnionej przekroczy 870 zł.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!