Obawy Prezydenta

W ubiegłym tygodniu Prezydent Bronisław Komorowski wyraził swoje obawy, co do zgodności zmian w OFE z polską konstytucją. Jego zdaniem priorytetem powinno być zbadanie czy proponowane przez rząd reformy systemu emerytalnego i m.in. Otwartych Funduszy Emerytalnych są zgodne z godne z obowiązującą konstytucją. Posiłkując się źródłami PAP przytaczamy poniżej kilka ważnych wypowiedzi prezydenta dotyczących właśnie przygotowywanej reformy. Bronisław Komorowski powiedział:

„Dwie są sprawy do zbadania rangi najwyższej: po pierwsze czy to są rozwiązania konstytucyjne, bo nie może funkcjonować prawo w takim obszarze, które byłoby wątpliwe z punktu widzenia konstytucji, ale tu może być rozstrzygające stanowisko Trybunału Konstytucyjnego”.

Dodał również: „Drugi obszar najważniejszy: czy proponowane rozwiązania są pozytywne, negatywne czy zupełnie obojętne z punktu widzenia przyszłych emerytów. Wydaje się, że to nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo emerytury i na jej wysokość”. „Chciałoby się, żeby były wdrożone rozwiązania, które by jednak stwarzały szanse na poprawienie bezpieczeństwa emerytur, jak i ich wysokości, a przynajmniej niedopuszczenie do realnego spadku. To jest dyskusja trochę obok OFE. Są też inne aspekty związane z OFE, które będą wyjaśniane, wpływ zmian na gospodarkę”.

Prezydent zapewnił, że dołoży starań by zweryfikować zgodność proponowanych zmian z konstytucją. Nowe przepisy mają wejść w życie już na początku przyszłego roku. Nie ma, więc zbyt dużo czasu i miejsca na błędy.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!