Nowy pomysł na emerytury

Wicepremier Waldemar Pawlak chce przeprowadzić referendum na temat zmian w systemie emerytalnym. Proponuje on, aby wszyscy opłacali takie same składki ma ubezpieczenie emerytalne w wysokości 120 zł. Składka byłaby przekazywana tylko do ZUS-u. Miałoby to zapewnić przyszłą emeryturę na poziomie około 1200 zł. Każdy, kto chciałby na emeryturze żyć na wyższym poziomie sam musiałby oszczędzać.

Pomysł ten spotkał się z krytyką ekspertów. Jak mówi profesor Wojciech Otto byłby to całkowity demontaż systemu emerytalnego. Porównuje pomysł Waldemara Pawlaka do tego, na którym opiera się KRUS (państwo musi ciągle do niego dopłacać). System, jaki proponuje wicepremier aktualnie panuje w Kanadzie. Jednakże Kanada jest państwem o wiele bogatszym niż Polska. Co więcej nawet tam jest rozważany pomysł wprowadzenia wyższych składek obowiązkowych, ponieważ nie wszyscy obywatele sami potrafią dobrze oszczędzać. Wiadomo, że przyszłe emerytury Polaków nie będą wysokie, co więcej ciągle mała liczba rodaków oszczędza w trzecim filarze. W takiej sytuacji pomysł prezesa PSL może okazać się niezbyt dobrym.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!