Niższy wiek emerytalny coraz bliżej?

Istnieje szansa na to, by górna granica wieku emerytalnego obniżyła się stosunkowo już niedługo. Według deklaracji Komitetu Stałego Rady Ministrów zmiany takie miałyby nastąpić już w październiku 2017 roku. Wydatki na ten cel przewidziano we wstępnym projekcie przyszłorocznego budżetu. Okazuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potrzebuje 9 miesięcy na dostosowanie systemu informatycznego. Pojawiają się już pewne komplikacje. ZUS nie może bowiem rozpocząć procedury przetargowej, zanim nie pojawią się odpowiednia akty prawne. Czy obniżenie wieku emerytalnego dojdzie do skutku?

Ministerstwo zapowiedziało, że odpowiednie regulacje będą gotowe do bieżącego końca roku. Jednocześnie zagwarantowano, że rząd nie rozważa zakazu pracy dla emerytów – wręcz przeciwnie – będzie zachęcał do dłuższego pozostania na rynku pracy. Możliwe jest też wprowadzenie wymaganego stażu pracy, który uprawniałby do przejścia na emeryturę. Obecnie wiek emerytalny jest wydłużany do 67 lat i stopniowo wyrównywany dla kobiet i mężczyzn.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!