Niższe koszty niższe emerytury

Wciąż trwa dyskusja na temat proponowanych zmian systemu emerytalnego. Chodzi tutaj o propozycję ministrów Jolanty Fedek i Jacka Rostowskiego. Postulowane przez nich zmiany miałyby polegać na obniżeniu składki na OFE z 7,3 procent do 3 procent a także dopuszczeniu przenoszenia środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych do ZUS-u. Według polityków takie rozwiązanie miałoby zabezpieczyć przed utratą części zaoszczędzonych pieniędzy w okresie kryzysów gospodarczych, a także obniżyć koszty utrzymania systemu emerytalnego.

Jednak niektórzy eksperci twierdzą, że obniżenie składki o ponad 4 procent może spowodować spadek wysokości przyszłej emerytury. Jak twierdzą Otwarte Fundusze Emerytalne taka zmiana miałaby na celu nie pomoc przyszłym emerytom a jedynie rządowi, który dzięki takim reformom mógłby wykazać zmniejszenie długu publicznego. Według nich takowe zmiany zagrażają stabilności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który miałby przejąć z powrotem część zobowiązań OFE.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!