Niewielkie szanse przetrwania dla OFE

Kolejne informacje o OFE i ZUS, które dobiegają do nas z różnych stron nie są zbyt optymistyczne. Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak nie ma złudzeń: „Szanse na to, że w sprawie OFE zapadnie decyzja, która nie pociągnie za sobą zniszczenia drugiego filaru, są niewielkie”. Jednocześnie ekspert wskazuje pewne, przynajmniej doraźne rozwiązanie. Chodzi tu o czasowe zawieszenie składki na Otwarte Fundusze Emerytalne. Mogłoby to pomóc rządowi poradzić sobie z poważnymi problemami finansowymi, a z drugiej strony dało czas na głębokie przemyślenie kompleksowej reformy systemu.

Jak wiemy, niedawno Ministerstwo Finansów razem z resortem pracy przedstawiło raport na temat funkcjonowania OFE. Podano trzy warianty rozwiązania problemu. W pierwszym założono wycofanie środków, którymi fundusze obracają na rynku obligacji i przekazanie ich do ZUS. Drugi pomysł to prawo do wyboru pomiędzy OFE, a ZUS. W trzecim wariancie mamy do czynienia z możliwością podzielenia składki między ZUS i OFE.

Jak widzimy pomysł głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu jest jeszcze inny. Jednocześnie Jankowiak oceniając raport rządowy wskazuje na nikłe szanse na przetrwanie Otwartych Funduszy Emerytalnych. Czy jego prognoza się spełni? Czy rząd szukając oszczędności i brakujących w budżecie pieniędzy całkowicie zlikwiduje OFE? A może posłuch rad eksperta i tylko czasowo zawiesi składki? Sytuacja ma się wyjaśnić w przeciągu dwóch najbliższych miesięcy. Pozostaje nam, więc czekać na dalszy rozwój wydarzeń.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!