Nie dla zrównania wieku emerytalnego

Jak wynika z badań przeprowadzonych w lutym przez CBOS 74% Polaków jest przeciwna zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za ujednoliceniem wieku emerytalnego opowiada się 20% ankietowanych. Częściej takiemu pomysłowi sprzeciwiają się panie.

Wśród największych entuzjastów takiej równości są właściciele firm. Przychylnym okiem patrzy na to także część ludzi młodych, osób z wyższym wykształceniem, dobrze zarabiających oraz mieszkańców największych miast.

Przeciwnicy uważają, że kobiety oprócz pracy zawodowej mają także więcej obowiązków domowych niż mężczyźni, co uzasadnia ich prawo do krótszego okresu pracy. Poza tym po przejściu na emeryturę mogą dalej być bardzo użyteczne dla rodzin poprzez np. opiekę nad wnukami. Część ankietowanych zauważa, że kobiety są słabsze fizycznie i dlatego powinny pracować krócej. Prawie połowa badanych uważa, że kobiety powinny same decydować czy chcą pobierać świadczenia z tytułu emerytury wcześniej czy w takim samym wieku jak mężczyźni.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!