Największy, roczny koszt pomostówek to ok. 500 mln zł

W latach, w których najwięcej osób przechodziłoby na emeryturę pomostową, roczny koszt tych świadczeń wyniesie ok. 500 mln zł – powiedziała na konferencji prasowej wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń- Domińczak.

„My szacujemy, że największy roczny koszt wypłaty emerytur pomostowych to ok. 500 mln zł” – poinformowała wiceminister.

Zgodnie z szacunkami resortu pracy, ustawą objętych zostanie około 150-200 tys. obecnie pracujących osób.

„My szacujemy tę liczbę na 150-200 tys. osób. Jaka jest jednak ostateczna liczba osób uprawnionych do pobierania świadczenia będziemy wiedzieli dopiero po zakończeniu prac nad ustawą” – powiedziała Chłoń-Domińczak.

W czwartek projekt Ustawy o emeryturach pomostowych został, po uwzględnieniu zmian uzgodnionych w ramach prac Komisji Trójstronnej, skierowany do konsultacji społecznych.

„Mam nadzieję, że ostateczny kształt ustawy będzie znany do końca lipca, w sierpniu będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów, a jesienią trafi do Sejmu” – powiedziała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.

Rząd uznał argumentację związków zawodowych i do listy stanowisk pracy w szczególnych warunkach dodana została praca w zimnym mikroklimacie (np. przy produkcji suchego lodu). Wyjaśnione zostały wątpliwości dotyczące objęcia emeryturami pomostowymi prac górniczych – przy przeróbce węgla – które nie uprawniają do emerytur górniczych. Osoby wykonujące takie prace otrzymają emerytury pomostowe.

Pomimo przesłania projektu ustawy do konsultacji społecznych, w Komisji Trójstronnej nadal będą trwały prace nad ostatecznym kształtem ustawy.

„Chodzi o to, żeby prowadzić dialog (ze związkami zawodowymi), aby ten dialog podtrzymać” – powiedziała Fedak.

Minister podkreśliła, że przedstawiciele związków zawodowych deklarują chęć uczestniczenia w dalszych pracach i jej zdaniem możliwe jest wypracowanie kompromisu.

Jednak, jak poinformował rzecznik prasowy Forum Związków Zawodowych (FZZ) Andrzej Jankowski, FZZ zdecydowało, że wystąpi do Solidarności oraz OPZZ z propozycją ustalenia wspólnego stanowiska i harmonogramu działań w zakresie obrony praw pracowniczych osób pominiętych w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych.

Dziś w Warszawie strajkowali kolejarze, a na wtorek zaplanowany został strajk nauczycieli.

„Z nauczycielami, także ZNP prowadzone są w tej chwili rozmowy dotyczące przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i podwyżki płac. Związki zobowiązały się przedstawić swoje propozycje w przyszłym tygodniu” – powiedziała Fedak.

„Na początku lipca będziemy spotykać się z kolejarzami” – dodała Chłoń-Domińczak.

31 grudnia 2008 r. wygasają stare zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Ustawa o emeryturach pomostowych obejmie osoby urodzone w latach 1949-1968, które pracowały w szczególnych warunkach. Jest to realizacja zapowiedzi ustawowej, która była zapisana w prawie w 1998 r.

Zgodnie z projektem emerytury pomostowej będą wypłacane osobom pracującym w szczególnych warunkach i wykonujące prace o szczególnym charakterze.

Emerytura pomostowa będzie dodatkowym, poza systemem emerytalnym, świadczeniem, które osoba uprawniona będzie otrzymywać pomiędzy zakończeniem swojej kariery zawodowej a osiągnięciem wieku emerytalnego. Wynosić będzie 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i będzie waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS” – napisano w komunikacie MPiPS.

Osoby, które nabędą do końca 2008 r. prawo do wcześniejszej emerytury (tj. będą miały zarówno wiek, jak i staż pracy, który uprawnia do otrzymania takiego świadczenia), będą mogły przechodzić na emeryturę według starych zasad także po 2008 r.

„Dodatkowo osoby, które do końca 1998 r. spełniły wszystkie warunki związane ze stażem pracy pozwalającym na przejście na wcześniejszą emeryturę, mogą z tego uprawnienia skorzystać na mocy istniejących przepisów” – napisano w komunikacie.

Źródło: PAP

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!