MPiPS: Wydatki na emerytury pomostowe w latach 2009-2015 wyniosą 670 mln zł

Wydatki na emerytury pomostowe od 2009 do 2015 roku wyniosą ok. 670 mln zł, a łączne skutki finansowe programu „Solidarność pokoleń” w tym okresie wyniosą około 19 mld zł – podało ministerstwo pracy w raporcie.

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych jest częścią proponowanego przez MPiPS programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Kryterium dla przyznania świadczenia będą wskazania medyczne zaproponowane przez Komisję Ekspertów Medycyny Pracy.

„Łączne skutki realizacji programu +Solidarność pokoleń+, przy założeniu, że systemem emerytur pomostowych zostaną objęte osoby, które wykonują prace objęte kryteriami Komisji Ekspertów Medycyny Pracy w latach 2009-2015 wyniosą około 19 mld zł. Wydatki na emerytury pomostowe, zgodnie z założeniami zaproponowanymi w programie, wyniosą w okresie od 2009 do 2015 roku około 670 mln złotych” – napisano w raporcie.

Kwota 19 mld złotych obejmuje: wydatki na aktywne programy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego; zmniejszenie wpływów ze składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; zwiększenie wydatków na świadczenia chorobowe finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych, finansowane z budżetu państwa.

MPiPS chce ograniczyć grupę osób uprawnionych do korzystania z wcześniejszych emerytur z obecnych 1,07 mln osób do 130 tys.

„Maksymalnie liczba osób otrzymujących emerytury pomostowe sięgnie niemal 18 tys. osób rocznie, a wydatki w latach 2019 -2026 przekraczać będą 400 mln zł na rok. W okresie od 2009 do 2032 r. wydatki na emerytury pomostowe, zdyskontowane tempem wzrostu PKB wyniosą 0,2 proc. PKB” – podaje raport.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!