MPiPS: dodatkowe rodzaje prac uprawniających do „pomostówek”

Resort pracy poszerzy zawarty w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych katalog prac uprawniających do tego świadczenia.

Uprawnienia do „pomostówek” będzie miał również personel pokładowy i kabinowy wykonujący pracę w powietrzu, osoby pracujące w komorach ciśnieniowych i wykonujący pracę w ekstremalnych pozycjach ciała.

Jak wyjaśniła wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak, eksperci medycyny pracy uznali, że te prace także powinny uprawniać do emerytury pomostowej.

Przypomniała, że w czwartek w ubiegłym tygodniu do konsultacji społecznych trafił projekt resortu pracy o „pomostówkach”, w którym jest katalog ponad 50 prac uprawniających do tego świadczenia.

Zapowiedziała, że rekomendowane przez ekspertów medycyny pracy dodatkowe rodzaje prac zostaną dopisane do ostatecznego kształtu projektu, który ma powstać w lipcu. Będzie on uwzględniał także uwagi po konsultacjach społecznych oraz rozwiązania, co do których będzie porozumienie w Komisji Trójstronnej.

19 czerwca do konsultacji społecznych trafił przygotowany przez resort pracy projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Równolegle w Komisji Trójstronnej toczą się prace nad rozwiązaniami dotyczącymi „pomostówek”, zaś wypracowane tam porozumienia mają być uwzględnione w ustawie.

Ministerstwo pracy szacuje, że według projektu, prawem do emerytur pomostowych objętych zostanie 150 tys. obecnie pracujących osób urodzonych w latach 1948-69. Emerytury te będą wypłacane osobom pracującym w warunkach szczególnych lub wykonującym prace o szczególnym charakterze.

Na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat – kobiety i 60 lat – mężczyźni). Warunkiem będzie też odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn) oraz co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze.

Nie wszystkie zawody, które w myśl obowiązujących przepisów do końca tego roku miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły otrzymać emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne mogą stracić m.in. artyści, dziennikarze, część kolejarzy, a także nauczyciele.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!