Maleje opłacalność oszczędzania w OFE

Rozliczenie składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i ofe za okres: lipiec 1999 – maj 2008
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło próbę oszacowania obecnej nominalnej wartości składek emerytalnych (wpłacanych do OFE lub ZUS za okres lipiec 1999 r. – maj 2008 r.) osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r., zarabiają na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz przystąpiły do OFE, bądź podjęły decyzję o pozostaniu w zreformowanym pierwszym filarze.

Przypomnijmy, że część składki emerytalnej, która trafia do OFE lub pozostaje w ZUS, to 7,3 % podstawy wynagrodzenia. Składki te stanowią podstawę kapitału emerytalnego, który w przyszłości posłuży do wykupienia emerytury.

Kapitał emerytalny osoby, która jest członkiem funduszu, będzie nie tylko wynikał ze składek, jakie płaciła do OFE, ale również od tego, ile zarządzające funduszem Powszechne Towarzystwa Emerytalne dla niego zarobiły. Sprawdziliśmy, ile wynosił zarobek OFE inwestujących pieniądze od lipca’99 do maja’07. Przeciętnie rzecz biorąc, do końca czerwca 2007 r. wartość kapitału emerytalnego przekroczyła o 64% wartość wpłaconych do systemu emerytalnego składek. Po tym czasie, w wyniku słabszej rentowności OFE, różnica między kapitałem OFE a wartością wpłaconych składek z miesiąca na miesiąc malała i na koniec czerwca 2008 r. wynosiła już tylko 34,6%. W przypadku najlepiej zarabiającego funduszu, różnica pomiędzy wartością zgromadzonych oszczędności a wpłaconych składek spadła z 68% (stan w czerwcu 2007 r.) do 37% (stan na koniec czerwca 2008 r.). Dla najgorzej zarabiającego funduszu wartość ta wyniosła w czerwcu 2008 r. 28,3% (spadek z 57,8% w czerwcu 2007 r.)

W analizie uwzględniono wyniki wszystkich obecnie istniejących funduszy. Różnice w wysokości zgromadzonego kapitału zależą nie tylko od tego, na ile dobrze fundusz zainwestował nasze pieniądze (czyli, ile wyniosła stopa zwrotu), ale również od tego, jaką pobiera opłatę za swoje usługi. W tabeli poniżej zestawiliśmy, ile na kontach można było zebrać w poszczególnych OFE. Przypomnijmy, że suma wpłaconych składek do OFE za okres lipiec 1999 r. – maj 2008 r. przyjęta w analizie wyniosła 17 895 zł. Jak widać, najmniej zarobiła osoba, która powierzyła swoje oszczędności emerytalne funduszowi – Bankowy OFE, a najwięcej ta, która została członkiem ING OFE.

Chociaż nie wszystkie OFE zaczęły od razu tak wyraźnie zarabiać dla swoich członków, to obecnie oszczędności emerytalne na kontach w OFE są nadal wyższe niż część kapitału emerytalnego w ZUS (zgromadzona ze składek w tej samej wysokości co odprowadzane do OFE). Jeżeli porównamy kwoty uzyskane w przypadku odkładania do OFE i ZUS takiej samej kwoty, to do końca czerwca 2003 r. kapitał z OFE wynosił średnio 7 954 zł i był on wyższy o ok. 650 zł niż na rachunku ZUS-u (7 305 zł). W miarę wydłużania okresu składkowego różnice te rosły na korzyść OFE. Na koniec czerwca 2007 r. kapitał z OFE wynosił średnio 25 285 zł i był on wyższy o ok. 7 553 zł od kapitału zgromadzonego w ZUS (17 733 zł – kapitał uwzględniający waloryzacje za lata 2000-2006) Jednakże, począwszy od sierpnia 2007 r. w wyniku dużo słabszej rentowności funduszy średni kapitał z OFE malał i na koniec czerwca 2008 r. jego wartość spadła do poziomu 24 083 zł. W efekcie różnica miedzy kapitałem z OFE a ZUS uległa zmniejszeniu o 77,6% (wynosiła ona 1 692 zł kapitał na koncie w ZUS (22 390 zł). Na dzień dzisiejszy oznacza to, że w każdym przypadku, niezależnie od wybranego OFE, osoba, która zdecydowała się zapisać do II filara, ma nadal wyższy kapitał emerytalny od tej, która postanowiła poprzestać na samym ZUS-ie, czyli wyłącznie oszczędzaniu w I filarze.

Zestawiliśmy także kwotę opłat od wysokości składek (opłata „na wejściu”), jaką do tej pory pobrały od członków towarzystwa emerytalne (PTE). Ponadto, na koniec miesiąca PTE pobierają od członków OFE opłatę za zarządzanie w wysokości nie przekraczającej 0,045% zgromadzonego kapitału oraz otwarty fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz powszechnego towarzystwa (na rachunek premiowy) środki w kwocie nie wyższej niż 0,005 % aktywów netto.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Pobierz Raport oszczędzanie w OFE 1999 – 2008

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!