Mała popularność OFE

Wraz z końcem lipca skończyła się możliwość zmiany decyzji dotyczącej miejsca gromadzenia składek emerytalnych. Był to czas tak zwanego okna transferowego, kiedy można było decydować o tym, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część w wysokości 2,92% wynagrodzenia przekazywać do OFE. Okno transferowe było otwarte przez 4 miesiące. W tym okresie jedynie 120 tysięcy osób na 16 milionów ubezpieczonych Polaków zdecydowało o gromadzeniu części składki emerytalnej w II filarze. Czym spowodowana jest tak mała popularność składek w OFE?

Małe zainteresowanie wyborem II filaru jako miejsca gromadzenia składek na przyszłą emeryturę tłumaczy się w większej mierze małą świadomością Polaków dotyczącą różnych możliwości przedemerytalnych. Składka emerytalna wynosi 19,52 % wynagrodzenia. W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, sytuacja nieco się zmienia. Wówczas 12,22% środków trafia na konto ZUS, 4,38% na subkonto ZUS, a 2,92% na rachunek w OFE. Niestety, wiedza Polaków na temat poszczególnych filarów jest niewielka. Stąd tylko nieznaczna liczba osób zdecydowała się zmienić swoją decyzję. Okno transferowe było furtką dla tych, którzy chcieli zmienić decyzję podjętą w czasie poprzedniego okna w 2014 roku.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!