Losowanie ZUS do OFE

ZUS przeprowadził kolejne losowanie członków OFE

62 913 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do pięciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły chęci przynależności do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie). Każdej osobie, która nie dopełniła tego obowiązku w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE. Przed dzisiejszym losowaniem ZUS wysłał ponad 223 tys. takich przypomnień.

Losowanie do OFE odbywa się dwa razy w roku:

  • w ostatnim dniu roboczym stycznia (ostateczny termin wyboru OFE to 10 stycznia),
  • w ostatnim dniu roboczym lipca (ostateczny termin wyboru OFE to 10 lipca).

Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne.

W losowaniu przeprowadzonym 30 stycznia 2009 r. uczestniczyło pięć otwartych funduszy emerytalnych: AIG OFE, Generali OFE, Pekao OFE, OFE Pocztylion, OFE Polsat. Do OFE Pocztylion przydzielonych zostało 12 585 osób, do pozostałych funduszy trafiło po 12 582 osoby.

Po losowaniu ZUS poinformuje poszczególne OFE o jego wynikach, powiadomi także wylosowanych ubezpieczonych o przydzieleniu ich do poszczególnych funduszy. Również każdy fundusz ma obowiązek poinformowania swoich nowych członków, że ich składki będą teraz przesyłane właśnie do niego.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!