Losowanie do funduszy emerytalnych

Nie chcesz zostać wylosowany? Jak najszybciej wybierz dobry fundusz emerytalny. Nie warto zdawać się na ślepy los.

ZUS przeprowadza losowanie OFE wśród osób, które na czas nie wybrały funduszu emerytalnego. Wyboru można dokonać do 10 dnia stycznia i 10 lipca. Losowanie poprzedzone jest zawsze wysłaniem przez ZUS do osoby ubezpieczonej pisemnego wezwania do zawarcia umowy z OFE.

Obowiązkiem przystąpienia do OFE objęte są osoby, urodzone po 31 grudnia 1968 r., które rozpoczęły pierwszą pracę.

W losowaniu biorą udział fundusze, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych. Z losowania zostały jednak wyłączone największe na rynku fundusze*, nawet pomimo osiąganych dobrych wyników inwestycyjnych.

*aktywa netto funduszu przekraczają 10% aktywów całego rynku

Źródło: PZU Złota Jesień

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!