Liczba uczestników OFE wzrosła o 0,3 proc. w październiku do 13,08 mln osób

Liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 36 318 osób w październiku, tj. o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Uczestnikami II filaru jest obecnie 13,08 mln osób, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Październikowy przyrost oznacza roczną dynamikę na poziomie +6,4%, w porównaniu do 5,5% w analogicznym okresie 2006 roku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy największą dynamikę przyrostu nowych uczestników odnotowały fundusze największe: ING NNP OFE (8,1%) oraz Commercial Union OFE (4,2%).

Dwa fundusze odnotowały w tym czasie spadek liczby uczestników: OFE Skarbiec – Emerytura (-0,4%) oraz AEGON OFE (-3,8%). W październiku tylko jeden fundusz odnotował zmniejszenie liczby uczestników i to zaledwie o 1 osobę. Był to OFE Polsat.

Z uwagi na brak nadzwyczajnych wydarzeń, które mogłyby spowodować istotne przesunięcia w liczbie członków OFE, takich jak transfery czy losowania, październikowe zmiany w strukturze uczestników rynku emerytalnego miały charakter kosmetyczny.

Nadal czołowe miejsca zajmują Commercial Union OFE (20,8%), ING NNP OFE (19,7%) oraz OFE PZU „Złota Jesień” (14,9%). Jednocześnie fundusze te podpisały najwięcej nowych umów w październiku, łącznie na ww. podmioty przypadło 57,9% nowych umów podpisanych przez OFE w minionym miesiącu.

Bardzo dobry wynik sprzedażowy uzyskał OFE Allianz Polska, którego agenci pozyskali 4,2 tys. osób, dzięki czemu fundusz zanotował najwyższą dynamikę zmiany liczby uczestników (+1,3%). Tym samym udział funduszu w rynku OFE wzrósł do 2,5%.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!