Liczba uczestników OFE wzrosła o 0,3 proc. do 13,1 mln osób w listopadzie

Liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w listopadzie wzrosła o 32,9 tys. osób, czyli o +0,3%, do poziomu 13,11 mln osób. W ciągu roku liczba uczestników II filaru wzrosła o ponad 790 tys. osób, co odpowiada dynamice na poziomie 6,4%, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

W minionym miesiącu na zmianę liczby uczestników poszczególnych OFE duży wpływ miały wyniki ostatniej w tym roku sesji transferowej. Według nadzoru liczba uczestników przechodzących pomiędzy funduszami wyniosła w listopadzie 94,5 tys. osób.

Liderem w pozyskiwaniu nowych uczestników pozostaje ING NNP OFE, które podpisało w ciągu roku ponad 192 tys. umów. Największy polski fundusz Commercial Union OFE pozyskał w tym czasie 116,5 tys. uczestników, zaś AXA OFE – blisko 73 tys.

Tylko jeden fundusz odnotował w tym czasie odpływ członków – z AEGON OFE odeszło 19,3 tys.

Największym wygranym transferów było AXA OFE, które pozyskało w ten sposób blisko 8,4 tys. osób. Na przeciwległym końcu pod względem bilansu ostatniej sesji transferowej znalazł się drugi nowy gracz na rynku emerytalnym – AEGON OFE (-7,8 tys.).

W listopadzie najkorzystniejszy układ obu czynników (nowe umowy i transfery) wystąpił u drugiego pod względem wielkości OFE – ING NNP. Fundusz ten był najczęściej wybierany przez osoby dokonujące tej czynności po raz pierwszy (7,3 tys.), natomiast w ostatniej sesji transferowej zajął drugie miejsce pod względem bilansu przyjść i odejść (+5,0 tys. osób).

Dwa kolejne miejsca pod względem przyciągnięcia uczestników podpisujących umowy po raz pierwszy zajęły Commercial Union OFE oraz Nordea OFE. Pierwszy z funduszy w wyniku transferów zwiększył liczbę uczestników o 2,1 tys. osób, co w połączeniu z liczbą nowych członków (6,0 tys.) daje ogólną liczę 8,1 tys. osób. Natomiast Nordea OFE w ostatniej sesji miała bilans ujemny (-2,8 tys.), więc wzrost liczby uczestników w listopadzie zawdzięcza jedynie nowym umowom (4,9 tys.).

Najmniej nowych umów podpisał w listopadzie OFE Polsat – zaledwie 59. Pierwsze miejsce pod względem dynamiki przyrostu nowych uczestników w listopadzie (+1,7%) zajął średniej wielkości fundusz AXA OFE, lider w zakresie przejęć uczestników od innych funduszy.

Fundusz ten nie jest już tak aktywny na rynku nowo podpisywanych umów, w listopadzie agenci podpisali ich blisko 1,9 tys. Łącznie liczba uczestników tego funduszu przekroczyła w listopadzie 600 tys. osób.

W minionym miesiącu spadła liczba uczestników 6 funduszy emerytalnych. Wszystkie straciły na skutek ujemnych sald sesji transferowej. Rekordzista AEGON OFE (dawny Ergo Hestia) stracił łącznie ponad -7,5 tys. osób, co odpowiada dynamice na poziomie -2,1%.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!