Liczba uczestników OFE wzrosła o 0,2 proc. do 13,1 mln w grudniu

Liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła w grudniu o 22,45 tys. osób, czyli o 0,2%. Tym samym łączna liczba Polaków, którzy zadeklarowali wybór OFE, doszła do poziomu 13,1 mln osób, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

W całym 2007 roku liczba uczestników OFE wzrosła o 780,75 tys. osób, czyli o 6,3%. Niemal co trzecia osoba została przydzielona do OFE w drodze losowania. Na pozostałą liczbę składają się nowe umowy podpisane przez tych, którzy zdecydowali się dokonać samodzielnego wyboru oraz odejścia z OFE (m.in. w wyniku zgonu).

Pierwsze miejsce pod względem dynamiki przyrostu nowych uczestników w grudniu (0,6%) zajął fundusz Nordea OFE. Liczba uczestników tego funduszu wzrosła w ciągu miesiąca o ponad 4 tys. osób do blisko 732 tys.

W ujęciu ilościowym wyprzedził go jedynie fundusz ING NNP, którego w ostatnim miesiącu roku wybrało ponad 7 tys. osób (0,3%).

Miniony rok nie był jednakowo pomyślny dla wszystkich funduszy emerytalnych. W największym stopniu, liczbę swoich uczestników poprawiły fundusze biorące udział w losowaniach: Pekao (19,0%), Pocztylion (18,9%) oraz Generali, AXA, Polsat i DOM.

Jedynie w przypadku AIG OFE udział w obu losowaniach nie przyczynił się do wysokiej dynamiki wzrostu liczby uczestników (4,0%), co wynika z tego, iż jest to największy fundusz z wymienionych pod względem liczby członków.

Niekwestionowanym liderem na rynku nowych umów w minionym roku było ING NNP, które podpisało blisko 170 tys. takich umów (w porównaniu do ponad 190 tys. umów zawartych w 2006 r.).

Drugi w kolejności CU pozyskał tą drogą ponad 60 tys. osób mniej od lidera. Podobnie jak w 2006 roku, wysoką pozycję na rynku nowych umów miało również Nordea, która nieznacznie wyprzedziła PZU Złota Jesień.

Inaczej przedstawia się sytuacja na rynku wtórnym umów. Liderem transferów w minionym roku był fundusz AXA, który pozyskał w ten sposób ponad 34 tys. osób. To jednocześnie lider w zakresie przejęć uczestników od innych funduszy, w ciągu roku AXA OFE wybrało w ten sposób 62,4 tys. osób.

W 2007 roku o ponad 11 tys. zmniejszyła się liczba kont, na które nie wpłynęła żadna składka. W sumie liczba martwych rachunków prowadzonych przez fundusze spadła poniżej 697 tys., co stanowi 5,1% rachunków ogółem.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!