Liczba uczestników OFE wzrosła do 13,04 mln we wrześniu

Liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 28,8 tys. osób we wrześniu, do poziomu 13,04 mln, co oznacza wzrost o 0,2% w porównaniu z sierpniem. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2007 r. liczba członków OFE zwiększyła o 689,1 tys., czyli o 5,6%, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Wrzesień nie przyniósł zdarzeń mogących mieć wpływ na znaczną zmianę liczby uczestników OFE, jak losowania czy transfery. Dlatego też największą skuteczność w akwizycji wykazały największe fundusze.

Najwięcej nowych umów w ubiegłym miesiącu podpisali agenci Commercial Union OFE (8,3 tys.) oraz ING NNP OFE (4,9 tys.).

Osoby po raz pierwszy wybierające fundusz emerytalny, bardzo często decydowały się w minionym miesiącu na przystąpienie do Nordea OFE (4,5 tys.) oraz OFE Allianz Polska (3,8 tys.), dzięki czemu oba fundusze zwiększyły udział w rynku o 3 punkty bazowe.

OFE Allianz Polska był jednocześnie liderem pod względem dynamiki przyrostu. Liczba uczestników tego funduszu wzrosła we wrześniu o +1,2%. Łącznie do tych czterech funduszy przystąpiło w minionym miesiącu blisko 25 tys. osób, co oznacza, że ich udział w rynku nowych uczestników przekroczył 85%.

Na 15 działających obecnie na rynku funduszy emerytalnych jedynie w AEGON OFE (d. Ergo Hestia) liczba jego uczestników uległa we wrześniu zmniejszeniu o 225 osób, zaś od początku roku aż o blisko 12,5 tys.

W podobnej sytuacji znalazł się również OFE Skarbiec – Emerytura, który w okresie trzech kwartałów tego roku odnotował spadek liczby uczestników o 0,6 tys.

Wrzesień przyniósł spadek liczby martwych rachunków. Ich ilość zmniejszyła się w ciągu miesiąca o 20,5 tys. szt. do poziomu 706 tys. Maleje również ich udział w liczbie wszystkich rachunków prowadzonych przez OFE – we wrześniu było to 5,21% wobec 5,52% na koniec ubiegłego roku. (ISB)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!