Liczba osób, które zmieniły OFE wzrosła do 383 tys. w 2007 r.

Decyzję o zmianie otwartego funduszu emerytalnego (OFE) podjęło w tym roku 383 tys. osób, co pozwoliło pobić rekord z 2002 roku, kiedy fundusz zmieniło 345 tys. osób. W mijającym roku transferowym przemieszczaniu się uczestników pomiędzy funduszami towarzyszył rekordowy transfer na łączną kwotę 4.207 mln zł, co oznacza 47-proc. wzrost wobec danych z 2006 roku, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

Dla porównania w 2005 i 2006 roku swój fundusz emerytalny zmieniło odpowiednio 322.648 i 329.097 uczestników, co wskazuje na lekki, lecz systematycznie utrzymujący się trend wzrostowy.

Poza zwiększającą się liczbą uczestników, wpływ na wzrost transferowanych środków mają również wypracowane przez zarządzających zyski oraz comiesięczna akumulacja składki przekazywanej z ZUS do OFE.

W roku 2007 dodatnie saldo transferowe odnotowało jedynie 5 otwartych funduszy emerytalnych. Największą aktywność na tzw. wtórnym rynku uczestników, wyrażoną wartością pozyskiwanych tą drogą aktywów osiągnął ING NNP OFE, który pozyskał ponad
334 mln zł, powiększając swoje aktywa o 1%.

Drugą pozycję pod względem wartości salda przepływów transferowych zajmuje AXA OFE.

W latach 2005-06 przychodzący uczestnicy „przynosili” ze sobą do tego funduszu ponad 400 mln zł. Po raz kolejny o połowę spadł również wpływ transferów na wartość aktywów AXA OFE.

Na szczególną uwagę zasługuje sukcesywny przyrost salda transferowego w Generali OFE. W ciągu 3 lat fundusz pozyskał na rynku wtórnym blisko 430 mln zł, powiększając aktywa średnio o 4,2% rocznie.

Najgorzej wypadł natomiast AEGON OFE z saldem transferowym na poziomie minus 244 mln zł, co wpłynęło na spadek jego aktywów aż o 9%.

Wśród funduszy, które systematycznie w okresie ostatnich kilku lat wykazują ujemne saldo znajdziemy 5 funduszy.

Najgorzej wypadają dane dla AIG OFE, które z roku na rok oddaje konkurentom coraz więcej środków zgromadzonych na kontach odchodzących uczestników. Z tego tytułu, w tym roku aktywa tego funduszu spadły już o 2,4%. Nieco lepiej na tym tle wypadają OFE Polsat, OFE Pocztylion oraz OFE Skarbiec- Emerytura, w przypadku których mimo ujemnych sald widać pozytywną tendencję.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!