KPP: system emerytur pomostowych powinien być systemem wygasającym

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych, zaznaczając jednocześnie, że dołączona do projektu lista prac uprawniających do świadczenia, wymaga doprecyzowania.

Wczoraj resort pracy i polityki społecznej przedstawił założenia projektu i przesłał go do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych.

„Wstępnie eksperci KPP oceniają projekt pozytywnie, choć równocześnie zaznaczają, że należy doprecyzować zawartą w niej definicję prac o szczególnym charakterze, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Zmniejszanie się jej wraz z wiekiem utrudnia – a potem wręcz uniemożliwia – bezpieczne wykonywanie pracy” – napisali pracodawcy w komunikacie.

KPP jest zdania, że budując jednolity system zaopatrzenia emerytalnego, należy uwzględniać sytuację osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale rozwiązanie takie powinno być stosowane wyjątkowo.

Według KPP w wypadku pracy w szczególnych warunkach zasadniczą rolę powinny odgrywać kryteria medyczne oraz konkretne czynniki ryzyka, a w przypadku prac o szczególnym charakterze zasadnicze kryteria to bezpieczeństwo publiczne i zdrowie.

KPP uważa, że system emerytur pomostowych powinien być systemem wygasającym, a nie trwałym elementem całego systemu emerytalnego.

KPP opowiada się za maksymalnym ograniczeniem możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz tworzeniem zachęt i realnych warunków do pozostawania na rynku pracy do pełnego wieku emerytalnego.

Pracodawcy obawiają się, czy konieczność podwyższenia składek opłacanych przez pracodawców za pracowników nie pociągnie za sobą znacznego zwiększenia, i tak już wysokich, kosztów pracy.

Zgodnie z założeniami przedstawionego przez resort projektu ustawy, emerytury pomostowe będą wypłacane osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych i które wymagają największej sprawności psychofizycznej.

Załącznikiem do projektu jest lista prac, które uprawniają do świadczenia. Nie wszystkie zawody, które w myśl dotychczas obowiązujących przepisów miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły przejść na emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne stracą m.in. artyści, dziennikarze, większość kolejarzy, a także nauczyciele.

Emerytury pomostowe to, jak zakłada resort pracy, rozwiązanie przejściowe – dodatkowe świadczenie o charakterze epizodycznym (ma obowiązywać przez ok. 20-30 lat), przysługujące szczególnej grupie pracowników, urodzonych w latach 1949-68. Warunkiem do przyznania „pomostówki” jest 20 lat stażu ubezpieczeniowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz przynajmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach.

Większość kosztów finansowania emerytur pomostowych weźmie na siebie budżet, jednak rząd chce, żeby pracodawcy współfinansowali je z niewielkich dodatkowych składek.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!