Komitet stały Rady Ministrów przyjął projekt

Na swoim profilu na serwisie Twiteer minister w kancelarii premiera Adam Jasser napisał w piątek, że komitet stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w systemie emerytalnym, a co za tym idzie w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Dzień wcześniej Premier Donald Tusk wypowiadał się na temat tego jak może wyglądać projekt, ku któremu skłoni się komitet. Powiedział, że będzie optował za przyjęciem rozwiązania zgodnie, z którym określony zostanie minimalny limit inwestycji OFE w akcje w wysokości 75% (będzie on stopniowo zmniejszany).

Premier zadeklarował również swoje poparcie dla pomysłu zakazu reklam funduszy w czasie, gdy obywatele będą mieli podjąć decyzję o przyszłości swoich emerytur, czyli o tym czy zostać w OFE czy przenieść swoje składki do ZUS. Piątkowe posiedzenie komitetu zwołano w trybie natychmiastowym na prośbę ministerstwa pracy. Na podstawie wspomnianego na początku wpisu możemy być niemal pewni, że projekt został przyjęty. Jednak nie wiadomo, co tak na prawdę przyjęto.

Projekt, który trafił pod obrady komisji zakładał m.in., że od 1 kwietnia 2014 obywatele będą mieli 4 miesiące na decyzję o pozostaniu w OFE lub całkowitym przejściu do ZUS. Decyzja ta nie będzie jednak ostateczna i w przyszłości będzie można swoje stanowisko zrewidować. Poza tym część obligacyjna aktywów funduszy zostanie przekazany do ZUS. Obligacje zostaną umorzone, a środki przekazane na specjalne subkonta. Od 3 lutego fundusze nie będą mogły inwestować w skarbowe papiery dłużne, a także w instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

To oczywiście tylko kilka z zapisów projektu. Już niedługo dowiemy się jak na prawdę wygląda projekt przyjęty przez komisję i czy zaszły w nim jakieś radykalne zmiany (źródło: PAP).

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!