Kolejne losowanie OFE – wskazówki KNF

W związku ze zbliżającym się terminem losowania członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że:

OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porównawczą.

Wybierając OFE należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Pomocniczo można traktować m.in. wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta.

Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Można je wyliczyć na podstawie publikowanych przez OFE wartości jednostek rozrachunkowych w danym okresie. UKNF dwa razy w roku, na początku kwietnia i października, publikuje zestawienie trzyletnich stóp zwrotu funduszy2. Trzeba jednak pamiętać, iż są to wyłącznie dane historyczne i nie ma gwarancji powtórzenia się ich w przyszłości.

Rodzaj i maksymalną wysokość opłat regulują przepisy ustawowe, a wysokość opłat w poszczególnych OFE określają ich statuty.

Kryterium, na które można zwrócić uwagę jest także poziom obsługi klienta, przede wszystkim jakość obsługi telefonicznej i internetowej. Warto sprawdzić czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak stan
rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej. Będzie to w przyszłości pomocne w kontaktach z funduszem.

Akwizytorzy poszczególnych OFE nie mogą oferować żadnych korzyści materialnych w zamian za przystąpienie lub pozostanie w funduszu. Akwizytor może reprezentować tylko jeden określony OFE. Za działania akwizytora odpowiada powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), zarządzające funduszem. Trzeba mieć również świadomość, że za pozyskanie klienta akwizytor otrzymuje od PTE prowizję.

Liczba komentarzy: 2 do "Kolejne losowanie OFE – wskazówki KNF"

  1. zsc pisze:

    Tak temat ten co pół roku powraca. Jak to się dzieje ,że pomimo kampanii reklamowej prowadzonej przez fundusze , wzmożonej aktywności agentów i akwizytorów młodzi ludzie daja się wylosować przez ZUS ?

  2. Warto mieć na uwadze, że w wyniku losowania trafia się funduszy, których wyniki są na tyle stabilne, że przekraczają średnie stopy zwrotu, a jednocześnie nie są to największe fundusze. Dodatkowo w perspektywie kilkunastu / kilkudziesięciu lat oszczędzania w drugim filarze może się okazać, że udział w losowaniu i przydział do konkretnego OFE przyniósł lepsze rezultaty niż świadomy wybór, który często odbywa się na podstawie kampanii marketingowych…A poza tym po 2 latach członkostwa w danych funduszy, zawsze można bezpłatnie zmienić na inny.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!