Kategoria: Uncategorized

Wcześniejsze emerytury dla rolników?

1013715-657-323

Jeżeli rolnik do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończył odpowiedni wiek i posiada wymagany dwudziestopięcioletni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, może ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę. Ostatnie zmiany emerytalne, dzięki obniżce wieku emerytalnego, umożliwiły przechodzenie osobom zajmującym się gospodarstwem rolnym na emeryturę w wieku 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku […]

 

Emerytura z Nationale Nederlanden

nationale

Nationale-Nederlanden oferuje proste i zrozumiałe produkty ubezpieczeniowe, dzięki którym zabezpiecza finansową przyszłość klientów i ich bliskich. Firma angażuje się również i działa w obszarze istotnych problemów społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków. W skład grupy wchodzi kilka spółek, wśród których znajduje się Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Na polskim rynku działa od 1998 roku […]

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Generali OFE

Dobrowolny fundusz emerytalny – w skrócie DFE to forma oszczędzania i inwestowania na dodatkową emeryturę w ramach trzeciego filaru. Istnieje sześć możliwości gromadzenia środków na przyszłość za pomocą mechanizmów trzeciego filaru: depozyty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, bezpośrednie inwestycje giełdowe oraz dobrowolne fundusze emerytalne. DFE w Generali zapewnia wysoki komfort życia […]

Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

banki-w-polsce150x150

Prawie 1,6 miliarda złotych Polacy wpłacili w 2016 roku na poczet III filaru emerytalnego. To o ponad 250 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Prawie 60% nowych IKE i IKZE zostało otwartych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI). Na Indywidualne Konta Emerytalne wpłynął ponad 1 miliard złotych, a na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ponad 0,5 […]