Kategoria: System emerytalny Polska

System Emerytalny w Polsce oparty jest na trzech filarach. Docelowo emerytury w Polsce będą wypłacane z ZUS, OFE, a także i Indywidualnych Kont Emerytalnych. Te ostatnie stanowią trzeci filar i nie są obowiązkowe. Dowiedz się więcej na temat tego jak funkcjonuje owy system, jakie reformy zostały przeprowadzone, a także co jest planowane w przyszłości.

Emerytura z innego kraju UE

emerytura-150x150

Przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego zapewniają przysługiwanie emerytury z innego kraju Unii Europejskiej, jeśli osoba ubiegająca się o to świadczenie pracowała w danym państwie. Pracując w kilku państwach członkowskich, emerytura składa się z tylu części, w ilu krajach podejmowano zatrudnienie. Praca w każdym z państw, które obejmują przepisy, wlicza się do stażu niezbędnego do […]

 

Prognozy emerytalne na 2017 rok

Artyści trafią do ZUS 2014 07 16

Rząd zapewnia, że w 2017 roku nastąpi waloryzacja emerytur na poziomie 0,52%. Nie jest to jednak wysoka podwyżka. Minimalna emerytura bowiem wzrośnie tylko o 5 złotych, a przeciętna wartość świadczenia wzrośnie o około 11 złotych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być deflacja, czyli długotrwały spadek średniego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły […]

Premiopolisa Emerytura bez Obaw w Prudential

1200x1200_Prudential_Logo

Niedawno powstała kampania reklamowa Młodzi bogowie traktuje o produkcie od grupy Prudential – Premiopolisa Emerytura bez Obaw. Pozwala ona na gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę. Zapewnia ona możliwość długoterminowego i regularnego oszczędzania oraz ochronę ubezpieczeniową trwającą przez cały okres umowy. Klient, zawierając umowę z firmą, określa minimalną wysokość kwoty, jaką otrzyma na koniec umowy. Może […]

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

dzien-otwarty-w-zus_width_2-150x150

Istnieje kilka przesłanek, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłacanie emerytury. Jest to przede wszystkim kontynuacja zatrudnienia. Osoba, która stara się o nabycie prawa do emerytury nie musi rozwiązywać stosunku pracy z pracodawcą. Jednak by takie świadczenie otrzymywać, emeryt ma obowiązek rozwiązać umowę o pracę bezpośrednio przed dniem formalnego nabycia prawa do emerytury. […]

OFE traci, ZUS zyskuje

stopy_procentowe_kredyt_hipoteczny

Polacy mogą na nowo zadecydować o miejscu odkładania składek emerytalnych. 1 kwietnia 2016 roku powtórnie otwarte zostało okienko transferowe OFE – ZUS. Ci, którzy odkładają pieniądze w ZUS mogą przenieść swoje składki do funduszu i na odwrót. Dane pokazują jednak, że fundusze emerytalne ostatnio tracą swoje zyski. Środki w nich gromadzone przez ubiegły rok zmniejszyły […]

ZUS czy OFE? Od 1 kwietnia znów otwarty transfer

ofe-zus-ile-emerytury

Do końca lipca 2016 roku każdy będzie miał możliwość zmiany decyzji dotyczącej przekazywania części składki emerytalnej. Na początku miesiąca, a mianowicie 1 kwietnia, został ponownie otwarty transfer ZUS – OFE. Składki można odprowadzać albo do Otwartego Funduszu Emerytalnego, albo na subkonto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ci, którzy nie są zadowoleni ze swojej poprzedniej decyzji dotyczącej podziału […]

Najniższa emerytura dla przedsiębiorców

41150g3mzeyww6t-150x150

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wysokość emerytury pełnoetatowego pracownika wynosi średnio 2 tysiące złotych. Dużo mniej, bo przeciętnie około 1600 złotych świadczenia otrzymują mikroprzedsiębiorcy i właściciele małych firm. Przyczyna niższej o blisko 20% emerytury (w porównaniu z innymi grupami społecznymi) leży w wysokości odprowadzanej obowiązkowej składki emerytalnej. Mali przedsiębiorcy opłacają minimalną wymaganą miesięczną składkę w […]

KE zwraca uwagę na IKZE

IKZE 2015 10 27

IKZE – czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego cieszą się większym powodzeniem po ostatniej reformie emerytalnej (znanej głównie z przeniesienia części składek z OFE do ZUS). Osoby odkładające dodatkowe środki na emeryturę na takich kontach mogą liczyć na specjalne bonusy. Mowa tu o odliczeniu składek od podstawy opodatkowania. Z takiego odliczenia można jednak skorzystać jedynie w […]

Suwak i 325,38 mln zł

Suwak i 325,38 2015 10 14

W ramach tak zwanego suwaka OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne przekazały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 325,38 mln zł. To przelew tylko za październik. Miesiąc wcześniej (we wrześniu) OFE wysłały do ZUS 161,65 mln zł. Takie działania wynikają z reformy systemu emerytalnego, która funkcjonuje od 2014 roku (ustawa z końca 2013 roku). Na mocy wprowadzonych zmian […]

Zarobki PTE w 2014 roku

Zarobki PTE 2015 10 14

PTE, czyli Powszechne Towarzystwa Emerytalne wygenerowały zysk netto (wskazany w rachunku środków pieniężnych z działalności operacyjnej) wynoszący w 2014 roku 1 mld 95,6 mln zł. To kwota niemal trzy razy wyższa niż w 2013 roku. Tak przynajmniej wynika z danych opublikowanych na początku października przez GUS (Główny Urząd Statystyczny). To bardzo dobry wynik. Więcej na […]