Kategoria: Francja

System emerytalny we Francji oparty jest na możliwości pobierania świadczeń z różnych źródeł. Również emerytury we Francji, a właściwie cały system emerytalny został w ostatnich latach zreformowany, co spotkało się z krytycznym przyjęciem dużej części obywateli. Spowodowane to jest złą kondycją finansową państwa, a także niżem demograficznym.

Francja: demonstracje przeciwko reformie emerytur

W stu francuskich miastach odbyły się w czwartek demonstracje przeciwko reformie emerytur zapowiedzianej przez prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. Według centrali związkowej CGT uczestniczyło w nich ponad 700.000 osób, według policji – 300.000. Na Placu Bastylii według związkowców zebrało się 70.000 osób; zdaniem policji było ich 28.000. Do strajku przeciwko reformie, która ma polegać na początek na […]

 

Demonstracje emerytów we Francji

Około 5 tysięcy emerytów wyszło na ulice francuskich miast na znak protestu przeciwko obniżaniu się ich poziomu życia. Uczestnicy demonstracji, zebrani w siódmej dzielnicy, podkreślają, że ich emerytury wzrastają wolniej niż ceny. Na transparentach widniały hasła domagające się natychmiastowej podwyżki emerytur. Podobne zgromadzenia starszych i niezadowolonych Francuzów miały miejsce w większości dużych miast w kraju. […]