Kategoria: Warta OFE

OFE Warta jest jednym z najmniejszych funduszy, jeżeli chodzi o wartość aktywów. Jednocześnie Otwarty Fundusz Emerytalny Warta OFE jest w czołówce, jeżeli chodzi o inwestowanie posiadanego kapitału w obligacje. Fundusz emerytalny Warta, a właściwie zarządzające nim PTE ma jeden z największych kapitałów akcyjnych.

PTE Warta

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA (wcześniej OFE „DOM”) utworzony został na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29 stycznia 1999 roku. Celem Funduszu jest gromadzenie i lokowanie comiesięcznych składek jego Członków na poczet przyszłej emerytury. OFE WARTA jest w ścisłej czołówce najlepiej inwestujących funduszy emerytalnych w Polsce. Otwartym Funduszem Emerytalnym WARTA zarządza Powszechne […]

 

Warta OFE zamiast OFE Dom

18 kwietnia Otwarty Fundusz Emerytalny „DOM” zmienił nazwę na Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA. Zmieni się wkrótce również nazwa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego „DOM” na Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA. Zmienione zostały również logotypy Funduszu i Towarzystwa, które dostosowano do, spójnej dla spółek Grupy KBC, identyfikacji wizualnej. Badania pokazują, że dobrze rozpoznawana marka WARTA i ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne […]

Warta OFE – dane szczegółowe

PTE WARTA S.A. OFE WARTA a) akcjonariusze PTE – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. * b) kapitał zakładowy PTE – 233.000.000 zł c) opłata od składek: dla członków Funduszu, którzy uzyskali członkostwo przed dniem 1 kwietnia 2004 r.: – od składek wpłaconych w latach 2004-2010: a). 7% – przez pierwsze 24 miesiące stażu członkowskiego b) […]

Otwórz oczy, emerycie

Rekordowe 105 tys. osób zmieniło w maju OFE. Najmniej wybrało najlepiej inwestujące. Kiedyś pożałują, że dali się zmanipulować. W dwóch tegorocznych sesjach transferowych 187 tys. osób zmieniło fundusz emerytalny. Wiele wskazuje na to, że decyzją nie była przemyślana, a w jej podjęciu „pomógł” akwizytor. Jak bowiem wytłumaczyć to, że przyszli emeryci zostawiają OFE, które od […]