Kategoria: Skarbiec-Emerytura

Fundusz emerytalny Skarbiec w 2008 roku przestał funkcjonować, jako oddzielny fundusz emerytalny. OFE Skarbiec Emerytura połączył się z OFE Aegon. Obecnie oba fundusze funkcjonują pod szyldem AEGON. Połączenie to wynikło z połączenia firm zarządzających danymi funduszami, czyli PTE Skarbiec – Emerytura S.A. z AEGON PTE S.A

Aegon OFE przejmuje OFE Skarbiec Emerytura

W piątek 07.11.2008 r. z polskiego rynku zniknie jeden OFE. Połączą się fundusze Aegon i Skarbiec-Emerytura. Od tego momentu na rynku będzie działać 14 funduszy – informuje „Rzeczpospolita”. – Nie przewidujemy zakłóceń. Wszystko mamy dopięte. Od dłuższego czasu prowadzimy testy łączenia danych z obu funduszy, w tym połączenia ich portfeli inwestycyjnych – zapewnia ‚Rz’ Jarosław […]

 

Fuzja Skarbiec-Emerytura i AEGON OFE

Niedługo zacznie się likwidacja Skarbca-Emerytury. Zostanie wchłonięty przez Aegon. Klienci, którym ta fuzja nie odpowiada, mogą bezpłatnie przenieść się do konkurencji. Obecnie działa 15 otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Za kilka miesięcy będzie o jeden mniej. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się niedawno na połączenie Aegon PTE i PTE Skarbiec–Emerytura, a w konsekwencji funduszy, którymi towarzystwa […]

Fuzja towarzystw się oddala

Połączenie towarzystw emerytalnych Aegonu i Skarbca-Emerytura napotyka kolejne przeszkody. Tym razem kłody pod nogi rzuca stowarzyszenie założone przez związanego z PiS Cezarego Mecha Utworzone przez nich cztery lata temu Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE powstało, żeby bronić interesów klientów funduszy emerytalnych. Jego członkowie nie ukrywają, że są przeciwni połączeniu obu towarzystw. – Fuzja może budzić wątpliwości, […]

Skarbiec i Aegon czekają na KNF

PTE Skarbiec-Emerytura oraz Aegon PTE spodziewają się, że Komisja Nadzoru Finansowego podejmie decyzję w sprawie połączenia towarzystw w I półroczu 2008 roku – poinformował BRE w czwartkowym komunikacie. W listopadzie PTE Skarbiec-Emerytura i Aegon PTE złożyły do KNF wnioski w sprawie połączenia towarzystw emerytalnych. Pod koniec września 2007 roku, na połączenie Aegon i PTE Skarbiec-Emerytura, […]

Polsat woli małe, Aegon duże spółki

CU wybrał spółki z mWIG 40. ING NN — z WIG 20. Lepszego nosa miał CU. Polsat unika dużych, a Pekao nie patrzy na indeksy. Spółki z WIG20 czeka świetlana przyszłość — zdają się myśleć zarządzający OFE Aegon, bo według stanu na koniec roku mieli w nich ulokowane ponad 61 proc. portfela akcyjnego. Najwięcej ze […]

Skarbiec OFE – dane szczegółowe

PTE Skarbiec-Emerytura S.A. OFE Skarbiec-Emeryturaa) akcjonariusze PTE – BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie b) kapitał zakładowy PTE – 85.161.810 zł c) opłata od składek: jeżeli przed dniem 1 kwietnia 2004 r. okres członkostwa w Funduszu trwał nieprzerwanie dłużej niż 24 miesiące: – 5,9% kwoty wpłaconej składki do dnia 31 grudnia 2011 r. – […]

BRE podpisał umowę z Aegonem ws fuzji PTE

BRE Bank podpisał z Aegonem umowę w sprawie połączenia PTE Ergo Hestia oraz PTE Skarbiec-Emerytura oraz udzielenia opcji na sprzedaż akcji należących do banku w połączonym towarzystwie – poinformował bank w piątkowym komunikacie. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia majątku PTE Skarbiec-Emerytura przez PTE Ergo Hestia. BRE Bank podał, że jego udział w kapitale zakładowym […]