Kategoria: Pocztylion OFE

Fundusz emerytalny Pocztylion jest jednym z funduszy, które posiadają mniejsze aktywa w porównaniu z potentatami pod tym względem. Ponad trzydzieści procent akcji OFE Pocztylion należy do Poczty Polskiej. Niniejszy dział jest skierowany do osób zainteresowanych Otwartym Funduszem Emerytalnym Pocztylion OFE.

Pocztylion OFE – dane szczegółowe

Pocztylion-Arka PTE S.A. OFE Pocztyliona) akcjonariusze PTE – PPUP Poczta Polska, Cardif Societe Anonyme, Amvescap PLC, Konferencja Episkopatu Polski b) kapitał zakładowy PTE – 25.013.280 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010 – 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011 – 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012 – […]