Kategoria: Pekao OFE

Do Pekao OFE można przystąpić w każdej placówce banku Pekao SA. Celem polityki inwestycyjnej Pekao OFE jest zapewnienie swoim członkom długoterminowej realnej stopy zysku na poziomie przynajmniej 5% w skali roku. Fundusz emerytalny Pekao inwestuje od 20 do 40 procent aktywów w akcje spółek giełdowych.

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2008 r. Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba […]

 

Towarzystwa zbijają kokosy na emerytach

Towarzystwa emerytalne zarobiły dla klientów w zeszłym roku kilka procent. Dla siebie — kilkanaście. Na czysto zgarnęły blisko 670 mln zł. Ponad 1 mld zł oddaliśmy towarzystwom emerytalnym w postaci prowizji od składek. Kolejne 0,5 mld w postaci opłaty za zarządzanie. Klienci otwartych funduszy emerytalnych (OFE) nie zaliczą 2007 r. do specjalnie udanych. Spadki na […]

Prawie 100 tys. osób wylosowanych do OFE

99 tys. 920 osób zostało w czwartek przydzielonych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w losowaniu przeprowadzonym przez ZUS – poinformował ZUS w komunikacie. W czwartkowym losowaniu osoby, które wcześniej same nie wybrały OFE, trafiły do czterech funduszy: AIG, Generali, Pekao i Polsat. Do każdego OFE przydzielono 24 tys. 980 osób. Było to 15 losowanie przeprowadzone […]

Polsat woli małe, Aegon duże spółki

CU wybrał spółki z mWIG 40. ING NN — z WIG 20. Lepszego nosa miał CU. Polsat unika dużych, a Pekao nie patrzy na indeksy. Spółki z WIG20 czeka świetlana przyszłość — zdają się myśleć zarządzający OFE Aegon, bo według stanu na koniec roku mieli w nich ulokowane ponad 61 proc. portfela akcyjnego. Najwięcej ze […]

Pekao Pioneer OFE – dane szczegółowe

Pekao Pioneer PTE S.A. Pekao OFEa) akcjonariusze PTE – Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pioneer Global Asset Management S.p.A. (Mediolan) b) kapitał zakładowy PTE – 20.760.000 zł* c) opłata od składek: w przypadku członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. był dłuższy niż 2 lata i nie przekraczał 3 lat potrąca się […]

Otwórz oczy, emerycie

Rekordowe 105 tys. osób zmieniło w maju OFE. Najmniej wybrało najlepiej inwestujące. Kiedyś pożałują, że dali się zmanipulować. W dwóch tegorocznych sesjach transferowych 187 tys. osób zmieniło fundusz emerytalny. Wiele wskazuje na to, że decyzją nie była przemyślana, a w jej podjęciu „pomógł” akwizytor. Jak bowiem wytłumaczyć to, że przyszli emeryci zostawiają OFE, które od […]