Kategoria: Generali OFE

W owym dziale mamy do czynienia z kompleksowymi informacjami dotyczącymi takowego podmiotu jak Otwarty Fundusz Emerytalny Generali OFE. Fundusz emerytalny Generali jest czwartym, co do wielkości funduszem pod względem kapitału akcyjnego. Generali OFE inwestuje zarówno w papiery krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Najlepszy wynik kwartalny w historii Grupy Generali

I kwartał 2008 r. był dla Grupy Generali Polska kolejnym okresem szybkiego rozwoju. Pod względem przypisu składki był to najlepszy wynik kwartalny w 9-letniej historii Grupy Generali w Polsce. Wypracowana w wielu segmentach działalności dynamika przychodów była znacząco lepsza od działań konkurentów rynkowych. Składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła na koniec marca br. – w […]

 

Generali wprowadza nową usługę internetową

W kwietniu 2008 r. Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. wprowadza nową usługę dającą Członkom Otwartego Funduszu Emerytalnego możliwość kontaktu z Generali przez stronę internetową. Nowa usługa umożliwia zgłoszenie prośby o przesłanie formularzy aktualizacyjnych przez stronę internetową generali.pl. Z nowego rozwiązania mogą skorzystać Klienci, którzy chcieliby dokonać m.in. zmiany danych osobowych, adresu, stanu cywilnego i osób […]

Generali OFE – struktura aktywów na dzień 31.03.2008 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny – struktura aktywów na dzień 31.03.2008 r. Lp. Składnik aktywów Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP,a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom 66,95 % 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez […]

Prawie 100 tys. osób wylosowanych do OFE

99 tys. 920 osób zostało w czwartek przydzielonych do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w losowaniu przeprowadzonym przez ZUS – poinformował ZUS w komunikacie. W czwartkowym losowaniu osoby, które wcześniej same nie wybrały OFE, trafiły do czterech funduszy: AIG, Generali, Pekao i Polsat. Do każdego OFE przydzielono 24 tys. 980 osób. Było to 15 losowanie przeprowadzone […]

Generali OFE – dane szczegółowe

Generali PTE S.A. Generali OFEa) akcjonariusze PTE – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Holding Vienna AG b) kapitał zakładowy PTE – 145.500.000 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty z wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. – 6,125% kwoty z wpłaconych składek w 2011 r. – 5,25% kwoty […]

Otwórz oczy, emerycie

Rekordowe 105 tys. osób zmieniło w maju OFE. Najmniej wybrało najlepiej inwestujące. Kiedyś pożałują, że dali się zmanipulować. W dwóch tegorocznych sesjach transferowych 187 tys. osób zmieniło fundusz emerytalny. Wiele wskazuje na to, że decyzją nie była przemyślana, a w jej podjęciu „pomógł” akwizytor. Jak bowiem wytłumaczyć to, że przyszli emeryci zostawiają OFE, które od […]