Kategoria: Bankowy OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny PKO Bankowy OFE jest funduszem o największej wartości kapitału akcyjnego. Fundusz emerytalny PKO BP jest również w czołówce, jeżeli chodzi o fundusze inwestujące w obligacje. Jeżeli chcą państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat OFE PKO BP niniejszy dział został stworzony specjalnie dla Państwa.

Bankowy OFE – dane szczegółowe

PTE BANKOWY S.A. Bankowy OFEa) akcjonariusze PTE – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. b) kapitał zakładowy PTE – 260.000.000 zł c) opłata od składek: – 7% kwoty wpłaconych składek w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2010r. – 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011 – 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku […]