Kategoria: PTE OFE

Powszechne Towarzystwa Emerytalne w skrócie PTE to podmioty, które zajmują się prowadzeniem danych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Towarzystwa emerytalne odpowiedzialne są za jak najlepsze funkcjonowanie danego OFE. W przypadku osiągania złych wyników przez dane OFE kontrolujące go towarzystwo może być nawet zmuszone do odpowiednich dopłat. Dowiedz się więcej na ten temat.

OFE Polsat będzie dopłącał do emerytur?

Polsatowi grozi dopłata do rachunków klientów. Jej kwota może przekroczyć w tym roku 80 mln zł. Dopłata nie jest jeszcze przesądzona. Wszystko zdecyduje się w ciągu trzech miesięcy. Jeśli się okaże, że jakiś OFE nie wypracował określonego w prawie minimum, to towarzystwo, które nim zarządza, musi dopłacić różnicę do rachunków klientów. Na koniec września, według […]

 

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Działając na podstawie art. 193 ust 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.04.159.1667 z późn. zm.) przekazujemy miesięczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2008 r. Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba […]

Aegon OFE w całości w rękach Holendrów

BRE Bank sfinalizował 30 grudnia 2008 r. sprzedaż 49,7% akcji Aegon PTE na rzecz holenderskiej spółki Aegon Woningen Nova, zgodnie z umową zawartą 21 lipca br., za cenę 485,01 mln zł, podwyższoną z pierwotnej kwoty 482,55 mln zł – podała spółka w komunikacie. „Cena sprzedaży akcji Aegon PTE S.A. w wysokości 482.545.901 zł została podwyższona […]

Aegon OFE przejmuje OFE Skarbiec Emerytura

W piątek 07.11.2008 r. z polskiego rynku zniknie jeden OFE. Połączą się fundusze Aegon i Skarbiec-Emerytura. Od tego momentu na rynku będzie działać 14 funduszy – informuje „Rzeczpospolita”. – Nie przewidujemy zakłóceń. Wszystko mamy dopięte. Od dłuższego czasu prowadzimy testy łączenia danych z obu funduszy, w tym połączenia ich portfeli inwestycyjnych – zapewnia ‚Rz’ Jarosław […]

Kampania promocyjna Aegon OFE

20 października ruszyła kampania promocyjna Aegon OFE. Jest to pierwsza kampania sprzedażowa firmy i zarazem pierwsza w nowej linii kreacyjnej „Przejrzyste zasady”. Celem kampanii jest zwiększenie zainteresowania osób rozpoczynających pracę ofertą Aegon OFE. Działania obejmą: 3 tygodniową kampanię radiową w Radio Eska Rock, RMF Maxx, Antyradiu, podczas której zostaną wyemitowane 3 spoty reklamowe, 4 tygodniową […]

OFE Polsat na sprzedaż?

Polsat to jedno z najmniejszych powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na rynku. Ma niespełna 333 tys. członków, zarządza 1,3 mld zł. Przy emerytalnych gigantach takich jak Commercial Union czy ING, które obracają przeszło 30 mld zł każde, to mikrus. Przez lata PTE Polsat przynosił zyski. Dzięki inwestycjom w akcje na warszawskim parkiecie od początku działalności zarobił […]

BRE Bank wychodzi z Aegon PTE za 482,5 mln zł

BRE Bank podpisał umowę sprzedaży akcji Aegon PTE na rzecz holenderskiej spółki Aegon Woningen Nova. Cena za 49,7% akcji została ustalona na 482,5 mln zł, podał BRE Bank w komunikacie. Sprzedaż akcji Aegon PTE przez Bank na rzecz Aegon Woningen Nova nastąpi pod warunkiem uzyskania przez tę spółkę stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod […]

OFE Polsat przystąpił do zakupów akcji

Najlepszy fundusz emerytalny na rynku nie boi się bessy i dokupuje akcje na giełdzie. Ma ich już w portfelu prawie 40 proc. – donosi „Puls Biznesu”, który publikuje wywiad z Wojciechem Olszewskim, zarządzającym w Otwartym Funduszu Emerytalnym Polsatu. Dlaczego zarządzający kupuje walory spółek notowanych na GPW podczas gdy na rynku szaleje bessa? Olszewski radzi spojrzeć […]

Fuzja Skarbiec-Emerytura i AEGON OFE

Niedługo zacznie się likwidacja Skarbca-Emerytury. Zostanie wchłonięty przez Aegon. Klienci, którym ta fuzja nie odpowiada, mogą bezpłatnie przenieść się do konkurencji. Obecnie działa 15 otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Za kilka miesięcy będzie o jeden mniej. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się niedawno na połączenie Aegon PTE i PTE Skarbiec–Emerytura, a w konsekwencji funduszy, którymi towarzystwa […]

Najlepszy wynik kwartalny w historii Grupy Generali

I kwartał 2008 r. był dla Grupy Generali Polska kolejnym okresem szybkiego rozwoju. Pod względem przypisu składki był to najlepszy wynik kwartalny w 9-letniej historii Grupy Generali w Polsce. Wypracowana w wielu segmentach działalności dynamika przychodów była znacząco lepsza od działań konkurentów rynkowych. Składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła na koniec marca br. – w […]