Kategoria: Zakłady emerytalne

Zakłady emerytalne mają docelowo wypłacać emerytury. Otwarte Fundusze Emerytalne zajmują się jedynie gromadzeniem i jak najbardziej efektywnym pomnażaniem pieniędzy. To właśnie konkretny zakład emerytalny ma zajmować się wypłatą środków z konkretnego OFE. Dowiedz się więcej, na czym polega istota zakładów emerytalnych.

Prezydent wetuje wypłaty z OFE

Nieoczekiwany zwrot akcji w pracach nad systemem wypłat z OFE. Prezydent zawetował ustawę wprowadzającą fundusze emerytur kapitałowych. Mylili się ci, którzy myśleli, że podpis prezydenta złożony 15 grudnia pod ustawą o emeryturach kapitałowych, kończy prace nad systemem wypłat z OFE. Drugą część systemu rząd zapisał w ustawie o funduszach emerytur kapitałowych (do nich trafią pieniądze […]

 

Emerytury: projekt rządu pomoże OFE, nie emerytom

Ministerstwo Pracy opracowało wreszcie projekt wypłaty emerytur z OFE. Zarobią prywatne firmy, płacić będzie państwo. W przyszłym roku oprócz świadczeń z ZUS (tzw. I filar) Polacy zaczną dostawać również świadczenia z kilkunastu otwartych funduszy emerytalnych (OFE, czyli II filar). Obowiązywać ma zasada: ile uzbierałeś, tyle na starość dostajesz. Każdy z nas ma więc osobne konto […]