Kategoria: Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych pokazuje, w jaki sposób inwestowane są pieniądze członków OFE. Otwarte Fundusze Emerytalne mogą inwestować pieniądze swoich klientów w różnego typu tak zwane bezpieczne formy inwestowania. Mogą również inwestować takowe środki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czy przyszli emeryci sfinansują autostrady?

Rząd chce zachęcić Otwarte Fundusze Emerytalne do inwestowania pieniędzy w budowę dróg i autostrad. A jak się nie uda? Krajowy Fundusz Drogowy można zasilić akcjami państwowych spółek. Wkrótce do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym przyjęty przez rząd w zeszłym tygodniu. To nowe prawo ma zrewolucjonizować finansowanie inwestycji drogowych. […]

 

Inwestycje OFE skupione na akcjach banków

Półroczne portfele inwestycyjne. OFE chętnie dokupowały akcje Pekao i PKO BP. Z grona dużych firm niewielkim zainteresowaniem cieszyły się PKN Orlen oraz TP SA Fundusze emerytalne co pół roku prezentują skład swoich portfeli inwestycyjnych. Ujawniają zaangażowanie w spółkach, jeśli przekracza ono 1 proc. aktywów OFE. Na koniec grudnia wartość akcji, które miały fundusze, wynosiła 29 […]

Lokaty przyszłych emerytów są dobrze zabezpieczone

Jak zabezpieczają się otwarte fundusze emerytalne? – Niemal 100 proc. naszych środków pieniężnych w bankach jest lokowana w ramach transakcji buy/sell back, gdzie zabezpieczeniem są obligacje skarbowe – mówi Roman Skórka, zarządzający portfelem dłużnym w Generali OFE. Wyjaśnia, że pozostałe aktywa są przechowywane w banku depozytariuszu, a tam są one wyłączone z masy upadłościowej banku. […]

OFE chętnie kupują obligacje spółek

Fundusze emerytalne coraz więcej pieniędzy lokują w obligacjach nieskarbowych. W ciągu roku ich inwestycje się podwoiły i osiągnęły wartość około 3 miliardów złotych. Jak donosi „Parkiet”, fundusze emerytalne coraz więcej inwestują w nieskarbowe obligacje. Na koniec czerwca miały w nich ulokowane 2,14 proc. aktywów. Od końca 2005 ich zaangażowanie wzrosło prawie czterokrotnie. Ale, jak twierdzą […]

OFE mają gotówkę na zakup akcji

W czerwcu fundusze emerytalne gromadziły gotówkę. Teraz mogą ruszyć do zakupów na giełdzie. W ubiegłym miesiącu OFE powstrzymywały się od inwestowania w akcje polskich spółek. UniCredit CA IB szacuje, że w czerwcu wydały na nie zaledwie 192 mln zł. netto (w dwóch poprzednich miesiącach kupowały za nie mniej niż 750 mln zł). OFE trzymały pieniądze […]

Fundusze emerytalne nie grają wbrew rynkowi

Wyraźnie spadł udział akcji w portfelach OFE. Wieloletnia obserwacja pokazuje, że zarządzający nie lubią działać wbrew rynkowi. Największy udział akcji był na szczycie hossy i zmniejsza się wraz ze spadkami kursów. I to mimo, że do funduszy co miesiąc płyną pieniądze – mówi Tomasz Publicewicz, analityk Analiz Online. Z listy ulubieńców funduszy emerytalnych zniknęły m.in. […]

OFE: Nie będzie lepiej na GPW?

Fundusze zarobiły na akcjach Pekao i KGHM. W tym roku na specjalne zyski nie mają jednak już co liczyć – czytamy w „Rzeczpospolitej”. Od dawna wiadomo, że to akcje przynoszą większy zysk klientom otwartych funduszy emerytalnych niż obligacje. Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), łączny wynik osiągnięty z portfela inwestycyjnego wyniósł w […]

Emeryci ratują polską giełdę

Złote lata OFE dobiegły końca. Rok 2008 będzie dla nich i dla emerytów jednym z najgorszych od ponad 10 lat. Mimo to OFE ruszyły na ratunek TFI. Skupują coraz tańsze akcje, które rzucają na warszawski parkiet TFI. Podały pomocną dłoń bankom, które tylko w I kw. 2008 r. zarobiły aż 7 mld zł. Od wielu […]

Wątpliwe regulacje rynku OFE

Eksponowanie wyników OFE według kryterium rocznej stopy zwrotu jest błędem edukacyjnym popełnianym wobec obecnych i przyszłych członków funduszy. Ujemne stopy zwrotu OFE, w pierwszych miesiącach 2008 roku, wywołane gwałtowną przeceną akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, postawiły odpowiedzialnych za organizację systemu emerytalnego w naszym kraju przed koniecznością odpowiedzi na ważne pytanie: czy obowiązujące w […]

Wątpliwe regulacje rynku OFE. Interesy emerytów zagrożone?

Eksponowanie wyników OFE według kryterium rocznej stopy zwrotu jest błędem edukacyjnym popełnianym wobec obecnych i przyszłych członków funduszy. Ujemne stopy zwrotu OFE, w pierwszych miesiącach 2008 roku, wywołane gwałtowną przeceną akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie, postawiły odpowiedzialnych za organizację systemu emerytalnego w naszym kraju przed koniecznością odpowiedzi na ważne pytanie: czy obowiązujące w […]