Kategoria: Emerytury kapitałowe

Emerytury kapitałowe są to okresowe lub dożywotnie emerytury wypłacane ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana do ukończenia 65 lat osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 roku, która spełni oczywiście pozostałe warunki. Musi być ona członkiem OFE i posiadać ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wstrzymanie wypłat emerytur

wypłata emerytur

Zgodnie z przepisami 1 października 2011 roku zostały wstrzymane wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 oraz przyznanych w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury. Oprócz tego wstrzymane zostały wypłaty okresowych emerytur kapitałowych, wypłacanych z innym niż emerytura z […]

 

ZUS gotowy do wypłaty nowych emerytur

ZUS gotowy do wypłaty nowych emerytur Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył przygotowania do wypłaty okresowych emerytur kapitałowych łącznie z emeryturą z I filaru według zreformowanych zasad. Prawo do tego świadczenia mają kobiety, które ukończyły 60 lat i należą zarówno do I jak i II filaru emerytalnego. Osoba zainteresowana przejściem na emeryturę musi jedynie złożyć odpowiedni wniosek […]

Emerytura z ZUS bez rozwiązywania umowy o pracę

W styczniu 2009 r. ZUS wyśle do co najmniej kilkunastu tysięcy osób zawiadomienia, że mogą otrzymywać zawieszone emerytury. Ci, którzy będą się o nie starać nie będą już musieli zwalniać się z pracy. Obecne przepisy nie pozwalają otrzymywać emerytury osobom, które – mimo spełnienia warunków stażowych i wiekowych oraz uzyskania w ZUS decyzji o przyznaniu […]