Kategoria: Emerytura ZUS (I filar)

Emerytury obecnie wypłacane są z ZUS stanowią I filar emerytalny. Świadczenia jakie otrzymują emeryci z ZUS oparte są na zasadzie tak zwanej umowy społecznej. Obecnie wypłacane emerytury z ZUS pochodzą z aktualnych składek osób które obecnie pracują. Jednak wysokość świadczeń zależy od tego jakie składki płacił obecny emeryt kiedy sam pracował.

Wyższe emerytury dla rolników

1013715-657-323

Od marca 2017 roku zapowiadają się wyższe stawki emerytur dla rolników. Świadczenie wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma wynosić w przyszłym roku 1000 złotych. Obecnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi 882 zł. Aktualnie KRUS wypłaca ok. 1,2 miliona świadczeń emerytalno-rentowych, z czego 400 tysięcy to świadczenia poniżej 1000 zł. Dotychczas jego wysokość zależała między innymi […]

 

Niższy wiek emerytalny coraz bliżej?

emerytura 2014 11 28

Istnieje szansa na to, by górna granica wieku emerytalnego obniżyła się stosunkowo już niedługo. Według deklaracji Komitetu Stałego Rady Ministrów zmiany takie miałyby nastąpić już w październiku 2017 roku. Wydatki na ten cel przewidziano we wstępnym projekcie przyszłorocznego budżetu. Okazuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potrzebuje 9 miesięcy na dostosowanie systemu informatycznego. Pojawiają się już […]

Emerytura z dwóch krajów

emerytura-150x150

Przepisy prawa ustalone między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej, a także z państwami spoza niej dają możliwość nabycia prawa do świadczenia emerytalnego w przypadku pracy w innym państwie. Obecnie ZUS wypłaca 13 tysięcy takich emerytur kwartalnie, z czego ponad 1/3, bo aż 4,5 tysięcy do Stanów Zjednoczonych. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego dopuszcza do przyznania […]

Emerytura po 40 latach?

clock

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy emerytalnej i rentowej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładający przechodzenie na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, został właśnie skierowany przez Sejm do dalszych prac. Pod tą propozycją zebrano ponad 115 tysięcy podpisów. Postulat obejmował włączenie stażu pracy jako przesłanki do przechodzenia na emeryturę. Dziś wysokość emerytury zależy od […]

Wysłano listy o zgromadzonych składkach emerytalnych

41150g3mzeyww6t-150x150

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do 20 milionów Polaków listy z informacjami o ich składkach emerytalnych zapisanych na kontach. W ostatnim czasie właśnie takie listy z historią wpłat zostały zaadresowane i wysłane. Informacje o stanie konta ubezpieczeniowego w ZUS zawierają dane o przekazanych składkach i sumach zapisanych na indywidualnych kontach składek. Dlatego ważne jest, […]

Nowa propozycja waloryzacji

Emerytura_moze_zalezec_5821203

Polski rząd pozytywnie zareagował na kwestię zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Z taką propozycją wyszedł minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rada Dialogu Społecznego dostała zaś od rządu propozycję, by pozostawić podwyżki emerytur na poziomie ustawowego minimum, które wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym roku. Według premier wzrost wysokości […]

Podwyżki emerytur

Suwak i 325,38 2015 10 14

Od 1 marca 2016 roku zwaloryzowane są emerytury. Podwyżka świadczenia była minimalna, ponieważ wynosiła 0,24%. Oznacza to, że osoba, która otrzymywała 1000 złotych, dostaje dodatkowe 2,40 złotych. Od 1 czerwca mają wchodzić jednak w życie kolejne dwie waloryzacje, które dotyczyć będą składek odprowadzanych zarówno do ZUS jak i do OFE. Waloryzacja ta przewyższy inflację i […]

Wcześniejsza emerytura – dla kogo?

150x150 (3)

Wiek emerytalny zależy od daty urodzenia ubezpieczonego. Do roku 2040 będzie wynosił tyle samo zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Od początku 2013 roku jest on stopniowo podnoszony co 4 miesiące o 1 miesiąc. Oznacza to, że poziom 67 lat dla mężczyzn ostanie osiągnięty w 2020 roku, a dla kobiet w 2040 roku. Krótko […]

Nowy projekt dotyczący Straży Ochrony Kolei

033966_r0_300

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zajęło się przygotowywaniem odpowiedniej ustawy, która regulować by miała kwestię uprawnień emerytalnych Straży Ochrony Kolei. Miałby być one podobne do tych, które otrzymują policjanci. Pomysłodawcy tej regulacji żądają, by funkcjonariusze Straży mogli skorzystać z prawa do emerytury po 25 latach pracy i po osiągnięciu przynajmniej 55. roku życia. Mieliby oni […]

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach

rodzice_fot_informacja_prasowa_200781_4

Artykuł 32 ustawy emerytalnej i rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego traktują o emeryturze z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Niektóre z zajmowanych stanowisk pracy uprawniają do otrzymywania wcześniejszego świadczenia emerytalnego. Spis etatów podzielono na wykaz A i wykaz B, w których zawarto różne rodzaje […]