Jak postrzegamy ZUS i OFE

W dniach 4-11 lipca tego roku CBOS przeprowadził badania na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczącej 1005 osób. Dotyczyły one działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszy Emerytalnych. Co się okazało? Ponad połowa, a dokładnie 51% badanych wyraziła się negatywnie o funkcjonowaniu ZUS. 38% było złego zdania o funkcjonowaniu OFE. W odniesieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opinia polaków w stosunku do poprzednich badań nie zmieniła się aż tak diametralnie.

Wciąż nieco ponad jedna czwarta polaków (dokładnie 26%) pozytywnie ocenia działanie ZUS. Ponad połowa (od marca zanotowano spadek o 3%) negatywnie oceniło funkcjonowanie państwowego ubezpieczyciela. Nie zmieniła się też grupa osób, które najlepiej wypowiadają się o zakładzie. Mowa tu o najstarszych respondentach, czyli o osobach w wieku powyżej 65 lat. Z działalności ZUS zadowoleni są też przeważnie emeryci i renciści. Co do Otwartych Funduszy Emerytalnych to aż 46% ankietowanych nie ma na ich temat wyrobionego konkretnego zdania. Są to zazwyczaj osoby w wieku, co najmniej 55 lat, a więc te, które nie są ich klientami.

W przypadku pozostałych respondentów opinie negatywne przeważały nad tymi pozytywnymi. Dowodem na to jest 38% niezadowolonych ankietowanych. W porównaniu z poprzednimi, marcowymi badaniami opinia o OFE uległa nieznacznemu pogorszeniu. Jak zatem widzimy większa część społeczeństwa nie jest zadowolona z tego, co dzieje się w ZUS. Wśród osób zainteresowanych, również OFE nie cieszy się takim zaufaniem, jakim powinno.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!