ING OFE zamiast ING Nationale Nederlanden

Z dniem 4 kwietnia 2008 r., marka ING Nationale-Nederlanden ulega skróceniu do ING.

Zmiana ta jest wynikiem globalnego ujednolicenia marki i dotyczy całej Grupy ING na świecie. Jej celem jest lepsze dostosowanie się do potrzeb naszych Klientów w coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym środowisku rynku finansowego.

Jesteśmy przekonani, że krótsze brzmienie nazwy okaże się dla naszych Klientów ułatwieniem.

Zmiana marki na ING oznacza, że uległa skróceniu nazwa funduszu emerytalnego, nazwa Towarzystwa zarządzającego tym funduszem oraz nazwa Towarzystwa ubezpieczeń w następujący sposób:

Dotychczasową nazwę ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zastępuje ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

Poza tym inne dane Funduszu i Towarzystwa pozostają bez zmian. Podpisane z nami umowy i wszelkie regulacje dotyczące naszej współpracy z Klientami pozostają w mocy – w tym zakresie także nic się nie zmienia.

Zmianie uległy również nazwy serwisów dla Klientów:
– N-Serwis, teraz e-serwisING
– Tele-N-ka, teraz Tele-serwisING

Źródło: ing.pl

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!