ING OFE – dane szczegółowe

ING PTE S.A.
ING OFE
a) akcjonariusze PTE – ING Continental Europe Holdings BV z siedzibą w Amsterdamie, ING Bank śląski S.A.

b) kapitał zakładowy PTE – 33.000.000 zł

c) opłata od składek:
ze składek członków, których staż członkowski na dzień 15 października 2003 r. jest dłuższy niż 24 miesiące:
–  5,8% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2011 r.
– 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
– 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014 r.

ze składek pozostałych członków Funduszu:
– 7% kwoty składek wpłaconych do 31 grudnia 2010 r.
– 6,125% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
– 5,25% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
– 4,375% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
– 3,5% kwoty składek wpłaconych od 1 stycznia 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że w okresie do 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje na rzecz Towarzystwa środki w kwocie stanowiącej 0,005% wartości aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE – ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!