Generali OFE – dane szczegółowe

Generali PTE S.A.
Generali OFE
a) akcjonariusze PTE – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Holding Vienna AG

b) kapitał zakładowy PTE – 145.500.000 zł

c) opłata od składek:
– 7% kwoty z wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
– 6,125% kwoty z wpłaconych składek w 2011 r.
– 5,25% kwoty z wpłaconych składek w 2012 r.
– 4,375% kwoty z wpłaconych składek w 2013 r.
– 3,5% kwoty z wpłaconych składek od 1 stycznia 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem ustalane w ww. sposób nie mogą przekroczyć kwoty 11.233.088,63 zł w skali roku.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

f) depozytariusz OFE – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE – Generali Finance Sp. z o.o

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!