FOR: reforma emerytalna kosztuje nas ponad 8 mld zł rocznie

Niedokończona reforma emerytalna kosztuje nas ok. 8,2 mld zł rocznie – wynika z raportu fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Izby Gospodarczej Towarzystw Ubezpieczeniowych „Co zrobić, aby więcej Polaków pracowało?”.

Zdaniem autora raportu dr. Wiktora Wojciechowskiego – starszego ekonomisty w fundacji Leszka Balcerowicza FOR – aby dokończyć reformę trzeba m.in: wprowadzić emerytury pomostowe oraz zlikwidować świadczenia przedemerytalne.

Jak napisano w przesłanym PAP komunikacie, pomimo silnego wzrostu zatrudnienia, w 2007 r. w Polsce pracowało tylko 57 proc. osób w wieku 15-64 lat, czyli o 10 pkt. proc. mniej niż przeciętnie w krajach „piętnastki UE”.

„Gdyby w 2008 r. w Polsce udział pracujących wynosił 67 proc., dodatkowe przychody całego sektora finansów publicznych wyniosłyby 52,6 mld zł. Roczne koszty obsługi długu publicznego w 2008 r. mogłyby być wówczas niższe aż o 2,7 mld zł.” – zaznaczył, cytowany w komunikacie, Wojciechowski.

Jak wynika z raportu, zwiększanie zasiłków dla bezrobotnych i organizowanie dla nich szkoleń będzie marnotrawieniem pieniędzy, jeżeli najpierw nie zlikwiduje się zasady, że osoby zarejestrowane w urzędach pracy są automatycznie obejmowane ubezpieczeniem zdrowotnym.

Według obliczeń Wojciechowskiego, ponad 1/3 osób zarejestrowanych w urzędach pracy nie jest faktycznie bezrobotna. W komunikacie napisano, że dotychczasowe szkolenia zawodowe adresowane do bezrobotnych w Polsce nie przyniosły zauważalnych efektów. Zdaniem autorów raportu, aby zwiększyć ich efektywność, należałoby sprywatyzować pośrednictwa pracy.

Liczba komentarzy: 1 do "FOR: reforma emerytalna kosztuje nas ponad 8 mld zł rocznie"

  1. ED pisze:

    Przestańcie zabierać na siłę z przymusem ludziom pieniądze.
    Każdy sam powinienien zarządzać swoim mieniem i swoimi pieniędzmi.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!