Firma potwierdzi prawo do emerytury pomostowej

Od stycznia pracodawcy będą musieli wystawiać pracownikom mającym prawo do emerytur pomostowych zaświadczenia potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach lub charakterze.

W przyszłym roku po raz pierwszy około 5 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, którzy spełnią warunki wiekowe i stażowe, będzie mogło otrzymać emerytury pomostowe. Jednak dopiero w 2010 roku pracodawcy będą przekazywać do ZUS informacje o pracownikach mających prawo do nowych świadczeń, za które będą odprowadzać dodatkowe składki. Aby nie doszło do sytuacji, że pracownicy przez rok – z powodu braku danych w ZUS – nie będą mogli przechodzić na emerytury pomostowe, na prośbę pracodawców rząd wprowadził przepisy przejściowe.

– To dobre rozwiązanie. Jeśli firmy już w styczniu 2009 r. miały tworzyć listy pracowników mających prawo do emerytur pomostowych, to w dużych przedsiębiorstwach, jak huty czy koleje, mogłoby to doprowadzić do paraliżu działów kadr – wyjaśniała Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Każdy pracownik spełniający warunki do emerytury pomostowej zwróci się więc do swojego pracodawcy, aby ten wystawił mu zaświadczenie o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypadających przed 1 stycznia 2009 r. Osoby mające prawo do emerytury pomostowej muszą też pamiętać, że postępowanie w sprawie przyznania tego świadczenia będzie wszczynane dopiero na ich wniosek, zgłoszony bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek do ZUS.

– Dopiero za 2010 rok pracodawcy przekażą do ZUS informacje dotyczące osób mających prawo do emerytur pomostowych. To pozwoli na stworzenie centralnego rejestru i ewidencji wszystkich pracowników uprawnionych do tych świadczeń – dodaje Bogna Nowak-Turowiecka.

Pracodawcy opłacający składki za osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub charakterze będą musieli przekazać do ZUS nazwisko i imię pracownika, jego datę urodzenia, numery PESEL i NIP oraz okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dodatkowo będą też musiały podać kod tej pracy. Firma będzie musiała przekazać te dane do 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Ustawa o emeryturach pomostowych czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r

PRAWO DO EMERYTURY POMOSTOWEJ NABĘDZIE OSOBA

  • która urodziła się po 31 grudnia 1948 r.,
  • ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
  • osiągnęła wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn,
  • ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym charakterze,
  • po 31 grudnia 2008 r. będzie wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która została uwzględniona w wykazie załączonym do ustawy o emeryturach pomostowych,
  • rozwiązała stosunek pracy z pracodawcą.

Bożena Wiktorowska
Gazeta Prawna

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!