Emerytury z ZUS

Wypłaty emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie są zagrożone. Tak głosi komunikat Prezesa ZUS:

Oświadczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Szanowni Państwo

Pragnę zapewnić, iż wbrew doniesieniom prasowym nie ma żadnego realnego zagrożenia dla wypłaty emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie świadczenia są i będą wypłacane w całości i na czas.

Nie ma żadnych podstaw do spekulowania na temat domniemanego deficytu środków finansowych w budżecie FUS, który to deficyt w jakikolwiek sposób mieliby odczuć Polacy.

Pragnę w tym miejscu przypomnieć, iż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zasilany jest zarówno przez składki na ubezpieczenia społeczne wpłacane przez większość pracujących Polaków, jak również przez dotację z budżetu państwa.

Zatem raz jeszcze chcę podkreślić, że wypłata emerytur i rent nie jest w żaden sposób zagrożona.

Sylwester Rypiński – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Źródło: ZUS

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!