Emerytury sędziów i prokuratorów bez zmian?

Jak donoszą media możliwe jest zrezygnowanie z części reform, jakie dotyczyć miały systemu emerytalnego w Polsce. W expose Premier Donald Tusk zapowiedział między innymi likwidację przywilejów emerytalnych większości grup zawodowych, które do tej pory takowymi przywilejami się cieszyły. Mowa była miedzy innymi o emeryturach sędziów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z ustaleniami, minister sprawiedliwości Jarosław Gowin jest przeciwny wprowadzeniu zapowiedzianych przez premiera zmian w systemie emerytalnym dotyczących sędziów i prokuratorów. Szef resortu sprawiedliwości po konsultacji z ekspertami doszedł do wnioski, że takowa ustawa zmieniająca zasady stanu spoczynku nie miałaby szans na pozytywny werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Powodem takiego stanu rzeczy miałoby być odebranie prokuratorom i sędziom praw nabytych.

Konstytucjonaliści twierdzą, że likwidacja stanu spoczynku osób, które już pracują lub są obecnie na emeryturze bez wątpienia naruszałaby ustawę zasadniczą. Nie oznacza to jednak, że zmiany nie mogą dotyczyć osób, które dopiero zaczną pracę na tego typu stanowiskach. W takim wypadku sprawa emerytury dla prokuratorów oraz sędziów wygląda podobnie do sprawy emerytury mundurowej (żołnierzy oraz policjantów) w przypadku, których zmiany emerytalne będą dotyczyć dopiero osób, które zaczną pracować, a nie tych już pracujących.

Takie podejście do sprawy może jednak wywołać sprzeciw innych grup społecznych, które przecież będą miały do czynienia ze zmianami emerytalnymi właśnie podczas pracy zawodowej. W ich przypadku nie będzie miało znaczenia czy już pracują w danym zawodzie czy dopiero takową pracę rozpoczną.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!