Emerytury na konto

Wiele obecnie mówi się o reformie emerytalnej, a także szeregu związanych z nią kontrowersjach takich jak te dotyczące wydłużenia wieku emerytalnego oraz przywilejów emerytalnych dla poszczególnych grup społecznych czy też zawodowych. W niniejszym artykule pozostawimy ten temat i zajmiemy się nieco inną sprawą, która również jest ważna, gdyż dotyczy wszystkich obecnych i przyszłych osób pobierających świadczenia emerytalne wypłacane przez ZUS.

Chodzi tutaj o wypłatę emerytur, a dokładnie o formę, w jakiej jest ona realizowana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szukając oszczędności postawił na promowanie wypłaty świadczeń na indywidualne konta emerytów. Jest to o wiele tańsze aniżeli wysyłanie ich przekazem. Wystarczy zwrócić uwagę na to, że w 2011 roku koszt wypłat świadczeń za pośrednictwem przekazów wyniósł 230 mln złotych natomiast koszt wpłat na rachunek bankowy tylko 30 mln złotych. Warto także zauważyć, że obecnie blisko 60% emerytów oraz rencistów pobiera swoje świadczenia właśnie za pośrednictwem wpłat na konto bankowe.

Chcąc by emeryci coraz częściej decydowali się na konta bankowe ZUS ogłosił strategię marketingową, której elementem było wyłonienie banków, które mają najlepsze konta przeznaczenie emerytów. Jednocześnie ZUS określił, czego spodziewa się po takowych kontach. Podstawowym warunkiem było to by konto było darmowe, a także oferowało darmową kartę przynajmniej przez dwa lata. Ofertę przedstawiło pięć banków. ZUS postanowił wybrać dwa najlepsze.

Zdaniem ekspertów zakładu ubezpieczeń najlepsze oferty kont dla emerytów i rencistów przedstawiły Bank Pekao SA oraz Bank Pocztowy. Bank Pocztowy oferuje emerytom konto o nazwie Nestor natomiast Pekao SA przygotował dla osób, które do tej pory nie posiadały rachunku bankowego Eurokonto Aktywne.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!